sara-riano-467217.jpg

Fastighetsbyrån

SKRÄDDARSYTT AFFÄRSSYSTEM optimerar mäkleri och försäljning

Angular
Typescript
.NET

 

Vi har utvecklat ett nytt webbaserat affärssystem till Sveriges största fastighetsmäklare, Fastighetsbyrån. Systemet används idag av över 200 kontor med cirka 1800 mäklare. Systemet stödjer och effektiviserar arbetet för mäklarna i deras två kärnprocesser – mäkleri och försäljning.


Automatiserade arbetsflöden som höjer mäklarnas effektivitet

Arbetsflödena i systemet är trimmade och i hög utsträckning automatiserade. Systemet stödjer även möjligheten att arbeta med flera saker samtidigt. Allt detta i kombination med en design och lösning för hög tillgänglighet höjer mäklarnas effektivitet.

Lösningen är byggd som en Single Page Application (SPA) i ramverket Angular. Gränssnittet kommunicerar via ett REST-API med servern. För att höja kvalitén har Microsoft Typescript använts i valda delar av koden för att införa typsäkerhet. Servern är utvecklad i ASP.NET Web API med C#

 

KUNDANSVARIG
Mats Dahl
+46 705 780 740  
mats.dahl@decerno.se