Gå direkt till innehåll Gå direkt till meny

5 viktiga perspektiv på ruttoptimering

Så mycket mer än att hitta närmaste vägen

Att optimera körvägen kan tyckas enkelt med de appar som idag finns i var mans hand. Men ett logistisk flöde är något helt annat – det är ett mångfacetterat problem med många parametrar att ta hänsyn till. Vi på Decerno har lång erfarenhet av olika lösningar och verksamhetsbehov – vi har kokat ner vår erfarenhet till 5 perspektiv att ha koll på.

FlyttbilFlyttbil

1. Det är skillnad på ruttoptimering och ruttplanering

Ruttplanering syftar till att planera en enhet i taget – det kan göras manuellt eller med hjälp av t ex en app. Ruttoptimering används däremot för att göra en plan för alla enheter samtidigt – helst med hänsyn till olika verksamhetskrav. Poängen med ruttoptimering är inte att välja rätt körväg för ett enskilt uppdrag utan att göra en smart fördelning mellan resurserna.

2. Använd ruttoptimering när du har fler än 10 fordon

Värdet ökar med en ökad volym av resurser. Har du däremot färre än 10 fordon/enheter så får du begränsad effekt och du bör sikta på något annat.

3. Operativt, taktiskt eller strategiskt perspektiv?

Det operativa perspektivet handlar om hur dagens plan ser ut – vem som gör vad och i vilken ordning. Ett extremfall av den operativa planeringen är realtidsoptimering – där görs nya planer i realtid baserat på information från de mobila enheterna. Det taktiska perspektivet syftar till att lägga en struktur för transporterna genom skapande av t ex linjenät eller distrikt. Syftet med den strategiska ruttoptimeringen är att se över helheten för att definiera var t ex depåer bör ligga eller vilken mängd resurser som skall utföra arbetet.

4. Klargör syftet så att du fokuserar på rätt frågor

Det klassiska syftet är förbättra effektiviteten och sänka transportkostnaderna. Men det kan handla lika mycket om att uppnå miljömål. I hemtjänsten är målet att maximera tiden hos brukarna istället för att lägga tid på transporter och inom snöröjningen behöver turerna skapas på ett sätt som bidrar till lägst risk för trafikolyckor. Inom en säljande organisation är kanske inte den närmsta vägen det som ger bäst effekt utan den väg som bidrar till bäst försäljning.

5. Ruttoptimering är ingen ”magic button”

Det är naivt att tro att ruttoptimering kan utformas till en stor knapp att trycka på och som resulterar i helt perfekta planer. Dels så är optimeringen beroende av indata som sällan är helt perfekt eller fullständig. Sedan är det inte säkert att resultatet blir det önskade – trots att planerna är de mest effektiva. I de flesta fall behöver en mänsklig hand interagera med de föreslagna planerna – detta ställer stora krav på användarvänlighet och att systemet är anpassade till verksamheten. Och det råkar vara en av Decernos paradgrenar 😉

Vill ni ta del av mer erfarenheter så hör av er till mig!

Vi har byggt lösningar inom detta område i många år och har stor erfarenhet från olika branscher som vi gärna delar med oss av.

Henrik KarlssonHenrik Karlsson

Henrik Karlsson

Konsultchef och GIS-expert

Vill du att vi hör av oss?

Please fill out