Gå direkt till innehåll Gå direkt till meny

InCheck automatiserar och standardiserar era ärenden från Ledningskollen

Det tog inte lång tid efter att Decerno levererat Ledningskollen* som vi insåg att ledningsägarna fick lägga mycket tid på att besvara sina ärenden. Bara att svara på ett enskilt ärende innebar mycket manuellt arbete: På den ena datorskärmen hade man ärendet från Ledningskollen och på den andra sitt eget GIS-system. Sedan gällde det att jämföra dom olika kartbilderna för att kunna skapa och skicka ett underlag som svar via e-post. Samma process repeterades för nästa ärende.

Decernos svar på detta tidsödslande arbetssätt blev InCheck. InCheck svarar automatiskt på 80-90 % av en ledningsägares ärenden och frigör på sätt handläggarna att jobba med mer värdeskapande och utmanande uppgifter.

Hur funkar InCheck för ledningsägare?

InCheck kopplas ihop med ledningsägarens GIS-system och kan själv jämföra arbetsområdet i ärendet med var man har ledningar. InCheck skapar sedan kartbilder i PDF- eller GIS-format som kan skickas automatiskt via e-post. InCheck automatiserar på så sätt hela ärendeflödet från Ledningskollen.

InCheck erbjuder ett flertal inställningar för att kunna styra vilka ärenden som automatiseras. Ärenden som inte besvaras automatiskt, till exempel komplicerade eller känsliga ärenden, skickas för manuell granskning.

Vem har nytta av InCheck?

Alla ledningsägare, både inom privat och kommunal verksamhet, som är anslutna till Ledningskollen kan effektivisera sin ärendehantering med hjälp av InCheck.

Vilka är fördelarna med InCheck?

  • Svarstiden blir mycket kortare. Normalt tar det 3-5 dagar för en ledningsägare att svara på ett ärende. Med InCheck kan tiden kortas ner till ett par minuter.
  • Svaren blir standardiserade vilket kvalitetssäkrar hantering av ärenden och minskar risken för mänskliga misstag.
  • Ledningsägaren minskar kostnaderna för ärendehanteringen eftersom det mesta sköts automatiskt.
  • Personalen blir gladare då de slipper många manuella och repetitiva sysslor 🙂

Kanonprogram – Incheck är enkelt att använda och svarar direkt och exakt på den geometri som efterfrågats. Bästa som hänt Kartservice på Stokab.

Regina Andersson – Stokab

Nordion Energi har genom Swedegas använt InCheck under en längre tid. Vi har nu utökat användningen av InCheck som nu även innefattar Weums ledningsnät, ett av systerbolagen i koncernen Nordion Energi. InCheck ger oss ett stort värde då det innebär att vi sparar tid och får en mer kvalitetssäkrad hantering av våra ledningsärenden.

David da Cruz – Nordion Energi

Vill du veta mer om hur InCheck kan hjälpa din organisation?

Kristin EhnKristin Ehn

Kristin Ehn

Produktägare InCheck

Vill du att vi hör av oss?

Please fill out