Gå direkt till innehåll Gå direkt till meny

Åklagarmyndighetens verksamhetssystem för digitalisering och effektivisering av lagföringsprocessen

Som en del av digitalisering av verksamheten har Decerno tillsammans med Åklagarmyndigheten utvecklat IT-systemet Cåbra. Det är ett av de mest moderna verksamhetssystem inom rättsväsendet. Decerno har också ett åtagande för flera andra system såsom bland andra, JIF – en databas för Juridisk Information, intranätet Rånet samt myndighetens externa webb. Vi har utvecklat verksamhetssystemet Cåbra sedan och 2003 och sedan 2022 pågår ett arbete med att migrera klientdelen av systemet till en modern webbarkitektur.

ÅklagareÅklagare

Behovet av ett verksamhetssystem

Den ärendeadministration, dokumenthantering och dokumentproduktion som genomfördes i några av myndigheternas äldre system skulle ersättas av nytt systemstöd för att göra det möjligt att skapa och lagra elektroniska dokument och integrera dessa med ärendehantering och beslutsstöd, inklusive systemintegration med system hos RPS, Tullverket och Domstolsverket.

Verksamhetssystemet är integrerat med andra myndigheter

Cåbra är det främsta arbetsredskapet för åklagare och administratörer på myndigheten. Systemet stöder åklagarnas hantering av brottsmål och har en direktkoppling till polisens system och gör det möjligt att skapa och lagra elektroniska dokument och integrera dessa med ärendehantering och beslutsstöd. Cåbra är även integrerat med system hos Tullverket och Domstolsverket vilket resulterar i att det är enklare att hålla ordning på alla ärenden.

Utvecklingen av Cåbra är resultatet av lång teknisk utveckling sammanflätad med juridiska tolkningar av tillämpning av bl.a. brottsbalken, rättegångsbalkensamt EU-lagstiftning. Cåbra omsätter i många delar ny och förändrad lagstiftning till praktisk tillämpning för åklagare och andra intressenter i rättsväsendet och ger stöd för dess komplexa beslut- och handläggningsprocesser. Teknisk och säkerhetsmässig analys har föregåtts och integrerats med juridisk analys av olika tillämpningsfrågor kring lagar och regler.

Tekniken bakom verksamhetssystemet

Systemet är utvecklat i Java med J2EE, Oracle Weblogic och Java Swing. Migrering pågår med att lyfta systemet till en modern webbaserad arkitektur. Målet med migreringen är högre förvaltningsbarhet genom en modernare plattform.

Utvecklingen av Cåbra är resultatet av lång teknisk utveckling sammanflätad med juridiska tolkningar av tillämpning av bl.a. brottsbalken, rättegångsbalkensamt EU-lagstiftning.

Abstrakt illustrationAbstrakt illustration

Resultatet

Cåbra är ett viktigt och verksamhetskritiskt arbetsredskap för Åklagarmyndighetens och Ekobrottsmyndighetens anställda Cåbra som möjliggör effektivt flöde i lagföringsprocessen. Resultatet är att Åklagarmyndigheten och Ekobrottsmyndighetens ca 1200 åklagare och administratörer kan hantera mer av ärendeflödet elektroniskt och stödja 24h-processen med bättre integration i hela lagföringsprocessen.

Cåbra är myndigheternas primära verksamhetssystem dygnet runt, årets alla dagar – vilket innebär att tillgänglighets- och stabilitetskraven på Cåbra-systemet är extremt höga. Därtill ska nämnas att Polisens och Domstolarnas verksamhet är beroende av att Cåbra fungerar dygnet runt. Cåbras funktion och stabilitet har således stor påverkan på många av rättsväsendets aktörer.

Till Cåbra har Decerno också utvecklat datalager och analysfunktionalitet som beräknar och tillgängliggör statistik avseende Åklagarmyndighetens verksamhet.

“Vill du digitalisera din verksamhet? Behöver du ett innovativt verksamhetssystem? Jag berättar gärna hur vi kan hjälpa dig.”

Patrik EngströmPatrik Engström

Patrik Engström

Kundansvarig

Liknande kundcase

Fastighetsbyrån – AI

LägenheterLägenheter

Fastighetsbyrån

flickaflicka

BUP Stockholm

Could not find any posts

Vill du att vi hör av oss?

Please fill out