Gå direkt till innehåll Gå direkt till meny

Fastighetsbyråns affärssystem underlättar bostadsaffären för både mäklare och köpare

Fastighetsbyrån förmedlar en fjärdedel av alla bostadsaffärer i Sverige. Med så många affärer är det viktigt att affärssystemet fungerar smidigt och kan användas av alla 1800 mäklare utspridda på över 200 kontor i landet.

LägenheterLägenheter

Bakgrund

Fastighetsbyrån har etablerat sig som den största mäklarkedjan i Sverige. Bolaget är ett franchisebolag med ca 270 mäklarkontor runt om i landet samt verksamhet i Spanien och Portugal. Som en del av en dynamisk och konkurrenskraftig sektor drivs Fastighetsbyrån att ständigt förbättra och anpassa sin verksamhet och serviceutbud.

I takt med att det teknologiska landskapet fortsätter att utvecklas, har digital transformation blivit en nödvändighet för företag som vill behålla sin relevans och konkurrenskraft. För Fastighetsbyrån innebär detta att de måste hantera en växande portfölj av tekniska verktyg och system som är kritiska för dagliga operationer, kundrelationer, och analys av marknadstrender.

En viktig del av deras strategi är investeringen i egenutvecklade IT-system som kan möta de specifika kraven i en bransch där tillförlitlighet, snabbhet och användarvänlighet kan vara avgörande för framgång.

Utmaningen

Fastighetsbyrån skapar nya digitala tjänster och vidareutvecklar befintliga i ett högt tempo för att behålla den digitala ledartröjan i branschen. Med en mångfald av interna och externa system, från affärs- och mäklarsystem till digitala tjänster och integrationer med externa parters, står företaget ständigt inför utmaningen att säkerställa sömlös samverkan och drift.

Fastighetsbyrån behöver hantera stora mängder data för insiktsfull rapportering och beslutsfattande. Dessutom måste IT-lösningarna kunna anpassa sig efter ständigt föränderliga marknadsförutsättningar och legala krav.

Att underhålla och vidareutveckla dessa system är inte bara en teknisk fråga utan också en organisatorisk utmaning. Det kräver en samordnad ansträngning som omfattar agil projektledning, kontinuerlig utbildning av personalen, systematisk feedbackinsamling från användare, och ett proaktivt tillvägagångssätt för att förutse och hantera risker. Allt detta, samtidigt som man upprätthåller en hög servicenivå.

Abstrakt illustrationAbstrakt illustration

Lösning

Decerno har åtagit sig att hantera ett omfattande arbete som består av många olika delar:

  • Agil systemutveckling med 3-veckors sprintar, som säkerställer snabb anpassning till förändrade behov och förutsättningar.
  • En robust kvalitetssäkringsprocess, inklusive omfattande testning, automatiserad övervakning och snabba responsstrategier för incidentrapportering.
  • Fokus på användarupplevelse, med design av intuitiva gränssnitt och kontinuerligt samarbete med slutanvändare för feedback och förbättring.
  • Omfattande användarstöd, inklusive direkt support, dokumentation och effektiv hantering av feedback och felrapportering.
  • Strikt processledning med tydliga acceptanskriterier för arbetsuppgifter, kontinuerlig uppföljning av leveranser, och systematisk reflektion för kontinuerlig förbättring.
  • Proaktivt arbete med informationssäkerhet genom årliga översyner, riskanalyser och genomförande av OWASP SAMM för bästa praxis inom säkerhet.

Under allt arbete upprätthålls öppen, flexibel kommunikation och nära samarbete med Fastighetsbyrån, med regelbundna möten och engagemang på alla nivåer i projekt och förvaltningsarbete.

street with old buildings
street with old buildings

Resultatet

Som ett resultat av samarbetet med Decerno har Fastighetsbyrån kunnat säkerställa ett mäklarsystem och digitala tjänster som är i framkant, effektiva och anpassningsbara till företagets och marknadens föränderliga behov. Systemens prestanda, pålitlighet och användarnöjdhet förbättras ständigt och Fastighetsbyrån har stärkt sin position som en digitalt driven, marknadsledande aktör inom fastighetsmäklarbranschen. Detta har åstadkommits genom Decernos expertis, engagerade arbetsmetodik och förmåga att förstå och anpassa sig till de unika utmaningar som Fastighetsbyrån står inför.

“Hur kan vi hjälpa dig? Kontakta mig om du vill veta mer!”

Mats DahlMats Dahl

Mats Dahl

VD

Liknande kundcase

Globalt premiumvarumärke

Fastighetsbyrån – AI

GAIA – Göteborgs Stad m.fl.

Could not find any posts

Vill du att vi hör av oss?

Please fill out