Gå direkt till innehåll Gå direkt till meny

InCheck

Automatisera ärenden i Ledningskollen med InCheck

InCheck är ett effektivt ärendehanteringssystem för ärenden från Ledningskollen. Ärenden kan röra till exempel lednings- och kabelanvisningar, projektering, samordning och planärenden.

GrävmaskinGrävmaskin

Styrkan ligger i att systemet automatiskt skapar kartbilder i PDF eller GIS/CAD-format utifrån digitala ritningar för nergrävd infrastruktur som per automatik kan skickas till beställaren. InChecks integration till Ledningskollen gör att hela flödet kan automatiseras, från inkommet ärende till bekräftelse.

Automatisera upp till 80-90% av ärenden

Decerno hjälper din organisation att automatisera 80-90% av alla inkommande ärenden i Ledningskollen. De sista 10-20% är samordningsförfrågningar, planärenden eller ärenden som berör känsliga eller geografiskt stora områden, eller områden med flera delområden.

InCheck erbjuder ett flertal inställningar för att kunna styra vilka ärenden som automatiseras. Övriga ärenden sker med manuell granskning och beslut kring hur ärendet ska åtgärdas.

InCheck kan alltså frigöra tid från handläggarna så att de får möjlighet att arbeta med mer värdeskapande uppgifter.

Vem har nytta av InCheck?

Alla ledningsägare, både inom privat och kommunal verksamhet, som är anslutna till Ledningskollen kan använda InCheck. Tjänsten fungerar oavsett storlek på verksamhet, från byanät till bredbandsutbyggnad och rikstäckande telekomprojekt.

 

Allt på en karta

InCheck visar både ledningsägarens ledningsnät och geometrier i ärendet från Ledningskollen i samma kartvy för att ge bästa möjliga beslutsunderlag.

Abstrakt illustrationAbstrakt illustration

Snabbare återkoppling till era kunder

Vi har sett att svarstiden är mellan 3-5 dagar för ärenden som är skapade i Ledningskollen. Med InChecks automatiserde funktioner går svarstiden att korta ner till ett par minuter. Era beställare kommer att uppleva en betydligt högre servicenivå. En snabb återkoppling gör också att utförare inte behöver vänta med att påbörja sin grävning, vilket potentiellt leder till färre skador på ledningsnät.

Vill du veta mer om hur InCheck kan hjälpa din organisation?

Kristin EhnKristin Ehn

Kristin Ehn

Produktägare

Grävmaskin
Grävmaskin

Vill du att vi hör av oss?

Please fill out