Gå direkt till innehåll Gå direkt till meny

Hjärtstartarregistret, systemet som räddar liv

Vi på Decerno är stolta att kunna säga att vi har skapat och ansvarar för ett system som bidrar till att rädda liv. Hjärtstartarregistret håller reda på var alla hjärtstartare i Sverige är utplacerade, så att du alltid kan veta var din närmaste finns.

hjartstartar mobilhjartstartar mobil

Lösning för en akut situation

I Sverige startas varje dag HLR på fler än 15 personer vars hjärta har stannat. Hjärtstopp är akut livshotande och därför är de första minuterna helt avgörande för om den drabbade ska ha en chans att överleva.

Andelen fall där HLR startats av vittnen eller räddningstjänst är hög i Sverige då fler än 80% får hjälp före ambulansens ankomst. Därför är det viktigt att alla, även privatpersoner, har tillgång till de idag över 16700 registrerade hjärtstartare som finns runt om i landet.

SMS-livräddare är en tjänst där personer med HLR-utbildning kan anmäla sig som frivilliga. Vid misstänkt hjärtstopp larmas man antingen till den drabbade, eller till att hämta närmaste hjärtstartare via hjärtstartarregistret.

hjärtstartarehjärtstartare

Ett stabilt och flexibelt verktyg

På en karta på webbsidan hjärtstartarregistret.se kan alla söka och hitta var närmaste hjärtstartare finns; nära bostaden, arbetsplatsen eller liknande. Registrering av hjärtstartare sker via samma länk. Lösningen medför att den som registrerat en hjärtstartare nu själv kan uppdatera och validera informationen.

Ett gränssnitt gör det möjligt att koppla samman Hjärtstartarregistret med larmcentraler. Tanken är att information om närmaste hjärtstartare ska visas direkt på larmcentralernas kartor vid ett larm. Gränssnittet mot registret innebär också att närmaste hjärtstartare kan visas i andra digitala miljöer, som kommunkartor eller genom appar i smartphones.

HjärtstartarregistretHjärtstartarregistret
Hjärtstartare

Hur GIS i akutvård skapar samhällsnytta och stödjer FN:s hållbarhetsmål

Decerno har byggt, driver och vidareutvecklar systemet som registrerar runt 2500 nya hjärtstartare varje år. Inom akutvård är geografiska informationssystem (GIS) en ovärderlig resurs för att effektivisera responstid, förbättra utryckningsinsatser och optimera resursallokering. I hjärtstartarregistret kan vi se ett betydande bidrag till både samhällsnytta och FN:s hållbarhetsmål, såsom mål 3 om god hälsa och välbefinnande, mål 9 om hållbar industri, innovation och infrastruktur samt mål 11 om hållbara städer och samhällen..

Genom att optimera resurser och effektivisera insatserna kan GIS-teknologi inom hälso- och sjukvård vara en framstående kraft för att skapa en mer hållbar och resilient framtid för våra samhällen. Det här uppdraget ligger därmed precis i linje med våra värderingar och vi är sammanfattningsvis mycket stolta över att arbeta med Hjärtstartarregistret.

Läs mer om vår etiska policy och hållbarhetsarbete

Behöver du pålitliga system för en viktig verksamhet? Jag berättar gärna mer om hur vi kan hjälpa dig!

Fredrik SilberleitnerFredrik Silberleitner

Fredrik Silberleitner

Kundansvarig

Vill du att vi hör av oss?

Please fill out