Gå direkt till innehåll Gå direkt till meny

GIS

Förbättra er lönsamhet och effektivitet med geografisk data som beslutsstöd

Decerno har lång erfarenhet av geografiska informationssystem för en mängd olika tillämpningsområden. Vi är experter på att realisera potentialen med GIS genom att låta det bli en integrerad del verksamhetsprocesserna. Det är då GIS levererar verklig affärsnytta.

SkogsarbetareSkogsarbetare

Infrastruktur

Infrastrukturbranschen är i förändring genom den pågående moderniseringen av elnäten, omställningen till grön el och inte minst digitaliseringens möjligheter och krav. I en tid av ständig förändring måste varje organisation säkerställa sin förmåga att snabbt fatta välgrundade beslut och sedan agera på dem vid rätt tidpunkt.

Decerno har levererat GIS-lösningar till kunder inom infrastrukturområdet i mer än 15 år. Genom vårt arbete med att bygga upp och etablera Ledningskollen fick Sverige ett effektivt verktyg för att skydda infrastrukturen för grävskador på ledningsnät. I stort sett alla som grävt i mark under de senaste 10 åren har använt ett GIS-system som levererats av Decerno.

Transport och logistik

Transport och logistik är affärskritiska funktioner dagens samhälle – oavsett om den sker på väg, räls, vatten eller i luften. Genom att nyttja geodata finns idag alla möjligheter att fatta beslut och agera snabbt och rätt, gärna i realtid. Om du visualiserar informationen på en smart karta blir effekten ännu större.

 

Decerno har levererat lösningar som möter behov av strategisk, taktisk och operativ transportplanering. Lösningarna har hanterat tung transport, distribution och service med olika affärslogik, förutsättningar och begränsningar. Decerno är också aktiva inom persontrafik och har levererat funktioner för resesök för kollektivtrafiken i Sverige.

 

Beslutsstöd

Att visualisera verksamheten på en karta är ett bra beslutsstöd. Speciellt genom att förädla den geografiska informationen eller kombinera med olika typer av geodata.

Genom att visualisera försäljningen blir det enkelt att se mönster. Komplettera med demografi för att se vilka kundämnen som finns i ett område. Eller tillfoga marktyper, för att se var det är lämpligt att bygga nya bostadsområden eller industrier.

 

Abstrakt illustrationAbstrakt illustration

GPS-positionering

Positionering ger en bild av verksamheten i realtid. Detta skapar förutsättningar för att ta operativa beslut som effektiviserar arbetet på fältet. Oavsett om GPSen sitter i en mobiltelefon, i en fast monterad utrustning eller i ett fordon.

Decerno har byggt smarta smarta funktioner åt våra kunder baserade på realtidspositionering för marknadsföring, arbetsfördelning i realtid eller för uppföljning av verksamheten. Insamlade GPS-rutter kan också användas som stöd i mobilappar till nya förare som ska köra fasta rutter.

Ruttoptimering

Decerno har ett partnerskap med PTV Group vad gäller ruttoptimering. Vi kan därmed realisera potentialen med ruttoptimering för olika verksamhetsområden. Det kan vara allt från hemtjänst, renhållning, service eller för den tunga trafiken.

Ruttoptimeringen ger möjlighet att hantera flera kunder med befintlig personal, men också att ge jämn beläggning på personalen. Optimeringen ger också möjligheter till att genomföra strategiska och taktiska analyser såsom att te x dimensionera personalstyrkan, räkna på offerter eller hantera större verksamhetsförändringar. Naturligtvis ger tekniken också stöd i det dagliga arbetet genom att skapa optimerade operativa planer med hänsyn tagen till alla organisationens verksamhetskrav.

Partner med ESRI

Decerno är partner med Esri som är den marknadsledande programvaruleverantören inom GIS-området. Esris GIS-plattform ArcGIS används av fler än 1 miljon användare i mer än 350 000 organisationer världen över.

Som partner med Esri så säkerställer vi på Decerno att vi ligger i teknikens framkant. Esris plattform, funktioner, kompetens och nätverk gör att vi kan fokusera på det vi är bäst på – att realisera affärsnyttan med GIS.

Open source

Communityn inom Open Source har varit framgångsrik på GIS-området. Det finns idag starka alternativ till proprietär teknologi, både för webbGIS och desktoplösningar.

Decerno har genom åren levererat många lösningar utifrån ett flertal Open Source-projekt inom GIS-området. Exempelvis Leaflet, Geoserver, OpenLayers och PostGIS. Inom persontrafikområdet så vi är vi en av Nordens ledande contributer i projektet Open Trip Planner som nyttjas för resesök i kollektivtrafiknätet.

Har du frågor eller vill veta mer? Utifrån er organisations unika behov och utmaningar så tar jag gärna ett samtal om hur Decerno kan hjälpa er.

Josefina BergströmJosefina Bergström

Josefina Bergström

Kundansvarig

Kundcase inom GIS

GAIA – Göteborgs Stad m.fl.

hemglass ruttoptimeringhemglass ruttoptimering

Hemglass

LedningskollenLedningskollen

Ledningskollen

Could not find any posts

Karta
Karta

Vill du att vi hör av oss?

Please fill out