Gå direkt till innehåll Gå direkt till meny

Projekt Dream Big – digitalt ledningssystem i byggbranschen

Skanska påbörjade under 2018 ett utforskande arbete för att undersöka hur bolagets ledningssystem ”Vårt sätt att arbeta” används ute i verksamheten samt vad medarbetarna ser för behov framåt för att användningen ska öka men framförallt för att man ska få nytta ur att använda verksamhetssystemet. Under detta arbete bedrevs stora användarstudier, workshops och intervjuer. Därefter genomfördes en innovationsupphandling som Decerno vann i konkurrens med omkring 35 andra leverantörer. Inom ramen för åtagandet utvecklar

byggarbetsplatsbyggarbetsplats

Utmaningen

Ledningssystem Vårt sätt att arbeta har funnits sedan 1950-talet men har till viss del tappats bort i och med att digitala verktyg kommit in för att lösa enskilda arbetssätt. Utmaningen nu var att integrera de olika befintliga systemen till en fungerande helhet.

Lösningen

Den vision som Decerno tog fram tillsammans med Skanska syftar till att lösa alla dessa problem. Vi arbetar för att ta fram en ny digital variant av verksamhetssystemet som inte endast består av den skrivna texten utan som också innehåller struktur, kopplingar och processteg mellan de olika aktiveter och arbetssätt som beskrivs.

Parallellt med detta bedrivs ett verksamhetsförändringsarbete som är gränsöverskridande och där syftet är att få verksamheten tillsammans med IT och alla systemägare att se en annan möjlig arkitektur jämfört med den nuvarande stuprörsmodellen. Syftet här manar mer till att jobba med principer gällande Masterdata, ägande, ansvar och rättigheter till data och processer för att stärka möjligheten till att arbeta smartare där systemen kan dela med sig av data, flöda data vidare för analys samt att möjliggöra integrationer både mellan interna och externa system.

Slutligen bedriver Decerno under ramen av Dream Big även ett systemutvecklingsprojekt där vi initialt bygger en helt ny datamängd med tillhörande gränssnitt som representerar “Projektorganisationen”, något som tidigare endast har visualiserats i powerpoint och hanterats i Excel. Detta projekt är en av grundstenarna för att kunna göra verksamhetssystemet mer personligt. Projektet är mångårigt och vi ser det som ett verksamhetsförändringsprojekt där vi genom visionen och sedan genom utvecklade lösningar steg för steg tar medarbetarna vidare mot att jobba med integrerat med flera system utan att faktiskt behöva tänka på det själva.

Abstrakt illustrationAbstrakt illustration
skanska case
skanska case

Resultat

Arbetet bedrivs med stor tungvikt på användarinteraktion genom vårt UX-team och vi baserar allt vi gör på de insikter som kommit med hela vägen från Dream Bigs inledande användarstudier till de användbarhetstester som vi utför under våra koncept- och detaljeringsfaser. Vi arbetar agilt i ett krossfunktionellt team där vi kan vara lyhörda till slutanvändarnas åsikter och styra utvecklingen allteftersom vi tar oss närmare målet. Detta gör att Skanska till skillnad från sina tidigare digitaliseringsprojekt som bedrivits med ett mer tekniskt fokus får användarna med sig och kan se att man får något som steg för steg verkligen sitter ihop och ger nytta.

“Hur kan vi hjälpa dig? Kontakta mig om du vill veta mer!”

Mats DahlMats Dahl

Mats Dahl

VD

Liknande kundcase

Globalt premiumvarumärke

Fastighetsbyrån – AI

GAIA – Göteborgs Stad m.fl.

Could not find any posts

Vill du att vi hör av oss?

Please fill out