Gå direkt till innehåll Gå direkt till meny

5 skäl att undvika PDF på webben

Carl Magnus SwahnCarl Magnus Swahn

Carl Magnus Swahn

Använd inte PDF på webben

PDF:er gör inte någon glad.

Det finns flera skäl att undvika PDF:er på webben. De är dåliga och ineffektiva för såväl användarna som för webbansvariga. Här är några av de vanligaste problemen med PDF:er

1. Daterad information lever vidare

PDF:er tenderar att få eget liv när de laddas hem och används utanför webbplatsen. Du kanske uppdaterar ditt dokument online, men dina användare sitter hemma med den gamla utdaterade informationen i sitt nedladdade dokument. Helt ovetande om att det finns nyare information. Det kan vara kunder eller anställda som arbetar felaktig efter gamla rutiner. En webbsida däremot har alltid det senaste innehållet när en användare besöker och återbesöker webbplatsen.

2. Det är svårt för användarna att arbeta med informationen i PDF:er

Om användaren vill klippa ut text ur en PDF och sedan klistra in i ett annat dokument uppstår ofta problem med formateringen. Texten i PDF:er är ofta hårt formaterad och formateringen följer ofta med, men är inte anpassad för ett annat sammanhang. Resultatet blir att formateringen faller sönder, blir svår att kontrollera och skapar frustration för användarna.

3. PDF:er lämpar sig sällan att läsa på en skärm

De är statiska i sin layout och inte responsiva. Layout på en webbplats är i regel responsiv vilket innebär att den anpassar layouten efter skärmstorleken. Textrader flödar om och den relativa textstorleken anpassar sig för bättre läsbarhet. En PDF som är skapad för A4 papper blir katastrof på en mobilskärm. Användaren måste zooma och panorera för att kunna ta till sig informationen.

4. Användarna lämnar webbplatsen

När användaren klickar på en PDF kan den öppnas i ett annat program, öppnas i ett nytt browserfönster eller på annat sätt flytta användaren bort från webbplatsen. De flesta webbansvariga strävar efter att behålla besökarna på webbplatsen. Ju längre tid desto bättre. Att användarna stannar ger möjlighet att hjälpa användaren att hitta relaterat innehåll och att knyta an bättre till varumärket eller organisationen.

5. PDF:er saknar spårbarhet

Alla bör ägna tid åt att analysera sin webtrafik. Det kan ge viktiga insikter om hur användare beter sig och vilket innehåll som är viktigt för dem. På en webbplats är det enkelt att mäta klick, scroll, sidvisningar mm. Du vet t ex direkt vilka webbsidor som är mest populära och kan göra dessa ännu mer tillgängliga för användarna. I en PDF har du ingen aning vilka sidor som är mest populära vilket gör det är svårt att förstå vilken information användarna egentligen är intresserade av.

Det finns fler skäl att inte använda PDF:er på webben

Det finns massor av fler anledningar till att inte använda PDF:er. Kontakta mig om du vill veta mer och om du vill veta vad du ska göra istället.

 

 

 

Vill du att vi hör av oss?

Please fill out