Gå direkt till innehåll Gå direkt till meny

Systemdiagnos – undersökning och åtgärdsförslag

Förebygg problem och skapa arbetsro för verksamheten

En genomgång av systemen kan förebygga problem och skapa arbetsro för verksamheten.

Hur kan man vara säker att ens system är framtidssäkrade och skyddade?

All systemutveckling som görs behöver ses över ibland. Så gör vi på Decerno med de system vi själva bygger och ansvarar för, men vi hjälper även andra kunder att genomlysa deras system.

AntecknarAntecknar

Det är många aspekter att tänka på när man förvaltar och utvecklar ett digitalt verktyg eller affärssystem. Till exempel som att onda krafter i världen försöker ta sig in och utöva utpressning eller stjäla information; har vi tillräcklig säkerhet mot yttre hot? Finns det tydliga processer internt kring testning och releasehantering? Hur ser det ut med kodkvalitet, är det tillräckligt god kvalitet för att vi ska kunna vara trygga med framtidssäkringen och att vår investering håller länge och blir skalbar?

Alla tunga långsiktiga investeringar vi gör behöver en genomsyn för att säkerställa att vi har alla pusselbitar för den framtida utvecklingsplanen. Det gäller inte bara hus och fastigheter, forskning och medicintillverkning. Givetvis behöver alla IT system en återkommande genomgång av en professionell tekniker för att undvika haveri och problem i framtiden.

Om ni inte har gjort en genomlysning och tagit fram diagnosen för era egna system så hjälper vi gärna till för att sätta en diagnos för er att jobba vidare på.

Resultatet blir en rapport där ni ser tydligt vilka risker som behöver hanteras, vad som fungerar riktigt bra och om det är några akuta åtgärder som krävs.

Exempel på vad vi går igenom:

  • Säkerhet
  • Kodkvalitet
  • Processhantering
  • Datamognad
  • Användbarhet
  • Framtidssäkring
  • Kvalitetssäkring

Är du nyfiken och vill veta mer? Jag diskuterar gärna era utmaningar för att se om det är något som Decerno kan hjälpa er med.

Carl ÖdmanCarl Ödman

Carl Ödman

Kundansvarig

Kod
Kod

Vill du att vi hör av oss?

Please fill out