Gå direkt till innehåll Gå direkt till meny

Förstudie

Skapa beslutsunderlag samt utred möjligheter och förutsättningar med låg insats

En förstudie är viktig eftersom den ger en grundläggande förståelse för behoven och utmaningarna i en specifik tjänsteleverans eller tjänsteförbättring. Många av våra samarbeten börjar i en förstudie som sedan har potential att vidareutvecklas.

ArbetsmöteArbetsmöte

Förstå användarbehov

Genom att utföra en förstudie kan man identifiera och förstå användarnas behov och förväntningar.  Genom att ha denna kunskap som grund kan man utforma en tjänst som verkligen tillfredsställer användarnas behov.
Identifiera utmaningar: En förstudie ger möjlighet att identifiera och förstå de utmaningar som kan uppstå i samband med tjänsten. Det kan vara tekniska, organisatoriska eller användarrelaterade hinder som behöver övervinnas för att skapa en framgångsrik tjänsteleverans. Genom att upptäcka dessa utmaningar i förväg kan man vidta åtgärder för att hantera dem och förbättra resultatet.

Definiera mål och omfattning

Genom att genomföra en förstudie kan man tydligt definiera målen och omfattningen för tjänstedesignprojektet. Detta innebär att man klargör vad man vill uppnå med tjänsten och vilka delar av tjänsten som ska omfattas. Detta hjälper till att skapa en gemensam förståelse och riktning för hela teamet och andra intressenter.

Utforma koncept och prototyper

En förstudie ger en plattform för att generera och utvärdera olika koncept och idéer för tjänsten. Genom att använda insikter från användarundersökningar och analys av utmaningar kan man skapa prototyper och testa dem med användare för att få feedback och förbättra koncepten. Detta hjälper till att iterativt utveckla en välutformad tjänst som fungerar väl för användarna.

Ekonomiskt beslutsfattande

En förstudie kan hjälpa till att göra en ekonomisk analys av tjänstedesignprojektet. Genom att utvärdera kostnaderna och fördelarna kan man bedöma projektets lönsamhet och fatta välgrundade beslut om resursallokering och prioriteringar.

Sammanfattningsvis är en förstudie vid tjänstedesign avgörande för att skapa en grundläggande förståelse för användarbehov, identifiera utmaningar, definiera mål och omfattning, utforma koncept och prototyper samt underlätta ekonomiskt beslutsfattande. Det är ett viktigt steg för att säkerställa att den resulterande tjänsten är användarcentrerad, effektiv och lönsam.

Undrar du något?

Jag pratar gärna med er, både om ni har funderingar kring om vi kan hjälpa er med en specifik utmaning eller om ni bara vill ha en förutsättningslös diskussion kring era behov.

Fredrik LundinFredrik Lundin

Fredrik Lundin

Designchef

Kundcase inom förstudier

byggarbetsplatsskanska case

Skanska

flickaflicka

BUP Stockholm

LedningskollenLedningskollen

Ledningskollen

Could not find any posts

Vill du att vi hör av oss?

Please fill out