Gå direkt till innehåll Gå direkt till meny

GAIA – Effektiviserar insamling av geodata till Sveriges kommuner med AI

Idag sker kartering av våra kommuner och städer helt manuellt vilket är ett mycket repetitivt och tidskrävande arbete. Med vår erfarenhet inom GIS och AI hoppas Decerno kunna effektivisera karteringsprocessen och reducera den manuella arbetsinsatsen med minst 75%. 

Detta arbete inleddes under hösten 2023 då Decerno tog en ledande roll i uppstarten av projektet GAIA som syftar till att effektivisera och automatisera de mest tidskrävande momenten i karteringsprocessen. Genom att tillämpa AI för tolkning av högupplösta flygbilder är målet med GAIA-projektet att ta fram ett effektivt verktyg som kan nyttjas av alla Sveriges kommuner. Vi ser stor potential att med AI dels effektivisera arbetet, men också markant öka aktualiteten och fullständigheten i geodatan.

I projektet samarbetar Decerno tillsammans med Göteborgs stad, Stockholms stad, Örebro kommun, Malmö kommun, Alingsås kommun, Chalmers Industriteknik, Linköpings universitet och Savantic.

Behovet av att effektivisera karteringsprocessen

Inom kommunerna finns en omfattande geodataverksamhet som tillgodoser samhällets behov av detaljerade baskartor och annan geografisk information. Baskartor lägger grunden till flesta analyser och beslut inom samhällsbyggnadsprocessen. Allt fler kommuner har börjat utveckla digitala tvillingar med 3D-objekt i syfte att skapa ett ännu bättre analysstöd än vad baskartan kan ge. Detta i kombination med att komplexiteten i samhället ökar ställer högre krav på antalet, aktualiteten och fullständigheten i den grundläggande geodata som samlas in och hanteras.

Idag sker uppdatering och ajourhållning av kommunernas baskartor och digitala tvillingar helt manuellt. I en större stad med aktiv ajourhållning läggs flera tusen arbetstimmar per år på detta. I samband med dom ökade kraven finns det ett stort behov av att effektivisera och förenkla tillvägagångssättet för insamling och kartering av geodata som går att nyttja inom alla Sveriges kommuner.

Lösning baserad på AI-teknologi

Projektet utvecklar ett fritt tillgängligt verktyg baserat på AI. Flygfoton och annan data jämförs mot befintlig baskarta för att kunna identifiera avvikande områden. Det kan vara områden som har ny vegetation, nybyggnation eller detaljer som inte har karteras av olika anledningar. Med hjälp av teknikerna segmentering och klassificering i nya och befintliga AI-modeller kan man åstadkomma en kedja från foto till grafiska linjer, så kallade vektorer.

I ett tidigt skede började vi undersöka om AI-modellen “Segment Anything” med möjlighet till instruktioner för att identifiera objekt, kan vara en effektiv väg framåt.

Förväntningar på GAIA-projektets effekter 

Arbetet pågår med målet att utveckla en lösning som är applicerbar på alla Sveriges kommuner samt andra myndigheter och aktörer som karterar och samlar in geodata. Förhoppningen är att karteringsprocessen ska effektiviseras såpass mycket att den manuella arbetsinsatsen kan reduceras med minst 75%. Metodiken med AI ihop med en större insamling av bilder, t ex med hjälp av drönare, har stor potential att effektivisera arbetet samt öka aktualiteten och fullständigheten i geodata markant.

GAIA-projektet avgränsas till informationsmängder som är kopplade till kommunala baskartor men skapar en möjlighet för framtagande av digitala tvillingar av våra kommuner och städer på sikt. En digital tvilling är en dynamisk kopia av verkligheten som öppnar upp nya möjligheter för oss att visualisera stora mängder data, göra simuleringar och testa olika scenarier innan kostsamma förändringar implementeras i samhällsbyggnadsprocessen.

Vill du veta mer om vad vi gör i GAIA-projektet?

Vllka fantastiska möjligheter som finns när man kombinerar GIS och AI? Kontakta mig gärna!

Henrik KarlssonHenrik Karlsson

Henrik Karlsson

Kundansvarig

Vad är “Segment Anything”

Segment Anything” är ett projekt av Meta AI för mångsidig bildsegmentering. Några viktiga funktioner:

  • Anpassar sig till olika uppgifter och domäner utan specifik finjustering.
  • Fungerar som utgångspunkt för flera segmenteringsuppgifter, vilket minskar behovet av omfattande dataannotering.
  • Hanterar objektdetektering, instanssegmentering och panoptisk segmentering.
  • Stödjer användarpromptar som klick eller markering av område för att guida segmenteringen.
  • Bearbetar effektivt högupplösta bilder och stora dataset.

Sammanfattningsvis är Segment Anything ett mycket kraftfullt verktyg för  bildsegmentering.

 

Fler kundcase

Globalt premiumvarumärke

Fastighetsbyrån – AI

GAIA – Göteborgs Stad m.fl.

Could not find any posts

Vill du att vi hör av oss?

Please fill out