daniela-cuevas-29107-unsplash.jpg

Trafikverket

ett webbaserat verksamhetssystem för hantering av fordonsflyttärenden

Entity Framework
C#
MVC.NET.

 

Decerno har utvecklat ett webbaserat verksamhetssystem för hantering av fordonsflyttärenden åt Trafikverket.

Omhändertagande av stillastående fordon på vägarna är en viktig del i Trafikverkets myndighetsutövning, så att en säker och fungerande trafikmiljö kan upprätthållas.

Systemet stödjer handläggningen under ärendets gång så att nödvändig åtgärd vidtas vid rätt tillfälle. Programmet innehåller även information och lagrum som gäller för ett visst flyttningsobjekt genom hela handläggningen.

Andra funktioner som erbjuds är bevakningar och påminnelser av ärenden samt integration mot vägtrafikregistret.

Systemet är byggt med Entity Framework, C# och MVC.NET.


KUNDANSVARIG
Patrik Engström
+46 8 630 7542
patrik.engstrom@decerno.se