aklagar.jpg

Åklagarmyndigheten

Förenklad vardag för Sveriges åklagare med rättsväsendets modernaste informationssystem

JavaSD
Oracle

Skräddarsytt IT-system

Vi har tillsammans med Åklagarmyndigheten i Sverige utvecklat ett av de mest moderna IT-systemen inom rättsväsendet – Cåbra.

Systemet är det främsta arbetsredskapet för åklagare och administratörer på myndigheten. Cåbra stöder åklagarnas hantering av brottmål och har direktkoppling till polisens system. Det resulterar i att det är enklare att hålla ordning på alla ärenden och mindre letande efter akter. En annan fördel är att rutinuppgifter försvinner, vilket ger tid över för annat arbete.


Systemet som möjliggör elektronisk ärendehantering

Det nya systemet gör det möjligt att skapa och lagra elektroniska dokument och integrera dessa med ärendehantering och beslutsstöd. Förutom med polisen finns också integration med system hos Tullverket och Domstolsverket.

Resultatet är att Sveriges åklagare kan hantera mer av ärendeflödet elektroniskt och stödja 24h-processen med bättre integration i hela lagföringsprocessen. 

Lösningen är utvecklad i Java. Som grund används Decernos ramverk JavaSD och som databas används Oracle.


KUNDANSVARIG
Mats Dahl
+46 705 780 740  
mats.dahl@decerno.se