ledningskollen.jpg

ASP.Net
Postgres

 

Decerno har byggt webbtjänsten ledningskollen.se åt Post- och telestyrelsen.

Tjänsten används främst vid planering av markarbeten. Genom att markera schaktområdet i en karta kan systemet kontrollera om det finns berörda ledningsägare i området.

Syftet är att förhindra att ledningar skadas. Avgrävda ledningar orsakar idag skador för mångmiljonbelopp.

Alla som behöver information om var i marken ledningar finns kan använda Ledningskollen. De skapar ett ärende baserat på ett visst angivet schaktområde. Systemet identifierar vilka som kan ha ledningar i arbetsområdet och kontaktar dem.

I nästa steg analyserar ledningsägarna ärendet och beslutar om lämplig åtgärd för att skydda sina nät. De vanligaste åtgärderna är att skicka ett underlag, t ex en karta, eller att de genomför en utsättning på plats.

Roll

Helhetsansvar för projektet inklusive drift och underhåll; projektledning, arkitektur, användargränssnitt och programmering. 

Teknik

Ledningskollen.se utvecklades med Microsoft ASP.NET och som databas används Postgres.

 

KUNDANSVARIG
Lennart Haggård
+46 705 401 808
lennart.haggard@decerno.se