ALECTANNS.png
 Alecta

  EN PERSONLIG GUIDE TILL BÄTTRE TJÄNSTEPENSION

Design
Strategi
UX

Nya alecta.se är en personlig guide till en bättre tjänstepension. Det svåra och ogreppbara med tjänstepension förklaras överraskande enkelt med hjälp av Alectas egna experter.

Kan tjänstepension bli överraskande enkelt?

Många av oss ryggar tillbaka för pensions- och tjänstepensionsfrågor. Orkar vi någon gång ta tag i det, så möts vi ofta av intern vokabulär med en djungel av avgifter och avkastningsalternativ. Känner du igen dig? 

När Alecta skulle göra en ny, responsiv webbplats blev därför målsättningen: Kan tjänstepension bli överraskande enkelt?

Tillsammans med Alectas projektgrupp och mycket statistik kartlade vi den gamla webbplatsens innehåll. Vi gick igenom kundresor och benade ut användarbehov med hjälp av intervjuer med Alectas pensionsexperter, samt med några av de över två miljoner kunder som har sin tjänstepension i Alecta. Det resulterade i en hörnsten för projektet: en effektkarta med strategi, vision, mätbara mål och prioriterade behov för olika användare.

Med effektkartan i bagaget tog vi fram tre olika koncept för en överraskande enkel digital kundservice.  I valet mellan dessa fann vi att “Den personliga guiden” svarade bäst mot både effektkartans mål och vision. Ett koncept som låter Alectas egna duktiga medarbetare guida användaren och som ger både ett personligt bemötande och möjlighet till interaktiv dialog längre fram.


Interaktiv design och avgiftsmonster

Alecta uppfann tjänstepensionen för 100 år sedan, i en tid där gamla människor ofta for illa på en fattig ålderns höst. Idag förvaltas över 800 miljarder kronor åt över 2 miljoner kunder. De 367 stycken personer som jobbar på Alecta brinner för tjänstepension och för att göra livet lite enklare för dig när du blir pensionär. Vi ville därför skapa ett personligt tilltal som både inger förtroende och värme samt förmedlar det Alecta är. 

För att sticka ut i pensionsvärlden och samtidigt ge möjlighet att med bild berätta om komplicerade pensionsfrågor valde vi illustratören Emily Ryan. Hennes uppdrag blev att skapa såväl "Pyramidflickan" som "Avgiftsmonstret" samt förklarande informationsgrafik. En blandning av lekfullhet och allvar som också resulterade i en uppdaterad version av Alectas varumärkesdesign och grafiska manual.

Efter lansering har arbetet med analog och datadriven optimering tagit vid. Samtidigt påbörjar vi tillsammans med Alecta resan att ta fram Sveriges bästa “Mina sidor” och ta ytterligare ett steg mot en komplett digital kundservice och en överraskande enkel webbplats för tjänstepension.
 

KUNDANSVARIG
Fredrik Lundin
+46 733 137 003
fredrik.lundin@decerno.se