Uppåt för Addnode

investor_landing.png

It-koncernen Addnode, där Decerno ingår som ett av flertalet dotterbolag, går bra. Addnode redovisar ökande omsättning och vinst under första kvartalet jämfört med samma period året innan.

Omsättningen uppgick till 858 miljoner kronor (737), en ökning med 16 procent mot föregående år. Rörelseresultatet blev 56 miljoner kronor (44), med en rörelsemarginal på 6,5 procent (6,0). Exklusive omvärdering av villkorade köpeskillingar med -24 miljoner ökade resultatet efter skatt till 39 miljoner för det första kvartalet 2019.

Glädjande tycker vi på Decerno!

Om Addnode Group

Addnode Group förvärvar, driver och utvecklar entreprenörsdrivna bolag
som tillhandahåller programvaror och tjänster till marknader där vi
har, eller kan ta, en ledande position. Vi är en Europaledande
leverantör av programvaror och tjänster för design, konstruktion och
produktdatainformation samt en ledande leverantör av dokument- och
ärendehanteringssystem till svensk och norsk offentlig sektor.

Vi är 1 600 medarbetare i Sverige, Tyskland, Storbritannien,
Australien, Danmark, Finland, Indien, Kanada, Nederländerna, Norge,
Serbien, Slovakien, Sydafrika, USA och Österrike. 2018 uppgick
nettoomsättningen till 2 942 MSEK. Addnode Groups B-aktie är noterad
på Nasdaq Stockholm. För mer information, besök:
www.addnodegroup.com.