Decernos uppdrag hos Kemikalieinspektionen växer

agriculture-cultivation-green-2218364.jpg

Decerno har fått ett utökat förtroende av Kemikalieinspektionen och tar nu även över utveckling och underhåll av Produktregistret och myndighetens system för business intelligence.

Kemikalieinspektionen är den myndighet som sköter tillsynen av all kemikalieanvändning i Sverige, både för bekämpningsmedel och allmänkemikalier. Varje företag som vill sälja kemiska produkter på den svenska marknaden måste ha tillstånd från denna myndighet, och de måste årligen betala en avgift som baseras på den försålda mängden.

Decerno har under lång tid framgångsrikt skött underhåll och vidareutveckling av myndighetens system för tillsyn av bekämpningsmedel. Efter att ha vunnit en konkurrensutsatt upphandling under slutet av 2018 har vi nu även fått ta hand om underhållet av systemet för tillsyn av allmänkemikalier, och av myndighetens system för business intelligence.

Kemikalieinspektionens verksamhet är regelstyrd, med ett stort antal lagar och förordningar som reglerar beslutsfattandet runt kemikalieanvändningen i Sverige. Decerno fick det nya uppdraget tack vare vår omvittnat goda förmåga att hantera komplexa verksamhetssystem åt svenska myndigheter, exempelvis åt Åklagarmyndigheten, Statens Institutionsstyrelse och Riksantikvarieämbetet. Uppdraget gäller en tvåårsperiod med möjlighet till förlängning i ytterligare två år.

"Med skärpta säkerhetsskyddsbestämmelser har allt arbete utförts på plats hos kunden. Vi hittade snabbt ett bra samarbete med personalen på Kemikalieinspektionen och på utsatt tid kunde vi lansera nya versioner av samtliga system."

Harald Hermansson, projektledare Decerno


Anna Alberius