Affärsområde: Webb

Som utgångspunkt i alla våra webbprojekt är att arbeta och utveckla för att förbättra människors vardag på arbetet, såväl som privat.

Vi skapar helt nya digitala erbjudanden som stärker våra kunders position på marknaden. Vi arbetar alltid användarcentrerat. Valet av teknisk lösning ska utgå från de behov som finns. Vi är rådgivare till våra kunder och stödjer dem inom strategi, koncept, innehåll, design, utveckling och optimering. 

Vårt perspektiv är att alla kunders digitala satsningar är förändringsprojekt som ska vara affärsdrivande och ge en effektivare verksamhet. En framgångsrik digital lösning byggs utifrån användarupplevelsen och inte utifrån företagens befintliga interna organisation.

Vi erbjuder ett fullserviceerbjudande men kan även hjälpa till med specifika insatser inom våra områden:

Grafisk design
UX
Systemarkitektur
Utveckling och teknisk implementation
Processstöd
Webbanalys
SEO
SEM
Innehållsproduktion och marknadsföring

Vi är experter på Sitecore och Episerver, med en Episerver Most Valued Professionals.

 

Madeleine Fange
Affärsområdeschef
madeleine.fange@decerno.se
+46 733 130 682