stena-danica-stena-line-201604283.jpg

Stena Line

PUBLIK WEBB MED SIKTE PÅ HORISONTEN

Sitecore
SharePoint

Förvaltning och nyutveckling

Vårt uppdrag för Stena Line gäller både förvaltning och utveckling. Främst på Sitecore för publik webb och SharePoint för samarbete och intranät.

Vi byggde Stena Lines första publika webb, baserat på Sitecore 2007-2008. En helt ny webb, också den baserad på Sitecore lanserades även 2013.

Fokus för den nya webben låg på en integrerad bokningslösning där möjligheter för personalisering och tilläggsförsäljning var prioriterat. Målet var att på ett enkelt sätt kunna berika säljbara artiklar som hytter, mat och aktiviteter med media som video, bild och text. Därför byggdes en komplett integration mot Stenas ERP. Decerno höll i arkitektur och större delen av implementationen.


Webblösning som förenklar samarbetet över gränserna

Stena Line har anställda som arbetar både till land och sjöss samt i flera olika länder. Behovet finns därför ständigt av en webblösning som på ett enkelt sätt möjliggör kommunikation, samarbete och kunskapsspridning inom företagen.

Vi har arbetat med intranätet under många år i nära samarbete med Stena IT, både inom förvaltning och nyutveckling.

Uppdraget har bestått av flera olika delar och startade med fokus på samarbete runt team. Därefter har arbetet fortsatt med inriktning på kommunikation, stöd för flöden och processer. Bl.a investeringsprocess och innovationsprocess.

Decerno är Stena-koncernens ”Preferred supplier” av SharePoint-kompetens bl.a som rådgivare inom nya användningsområden.

 

KUNDANSVARIG
Rikard Linneroth
031-77 44 390 
rikard.linneroth@decerno.se