riksgalden.jpg

Riksgälden

 

Decerno har åt Riksgälden utvecklat ett banksystem, Sibsys, som sköter alla myndigheters betalningar, krediter och anslag.

Sibsys stöder handläggning av lån och placeringar samt tunga batchkörningar, som t ex fakturering och generering av rapporter i realtid. Applikationen sköter även informationsutbyte med externa system, bl a post- och bankgirot.

Komplex logik som filutbyte med externa system schemaläggs enkelt via handläggarklienten. Utbytet sker sedan automatiskt i bakgrunden utan att handläggarnas ordinarie arbete påverkas.

En speciell webbklient avlastar handläggarna i och med att kunderna själva, i realtid, kan granska sina innehav och göra låneansökningar. Inkomna ansökningar kan därefter granskas och behandlas via handläggarklienten. Nödvändig säkerhet uppnås genom PKI.

Roll

Decerno har helhetsansvar för projektet; projektledare, verksamhetsanalytiker, IT-arkitekter samt systemerare och programmerare.

Teknik

Sibsys utvecklades i J2EE med Decernos ramverk JavaSD. Klienten byggdes i Swing för handläggarna samtidigt som en webb-klient utvecklades för bankens kunder. Applikationsserver är Jboss och rapporterna utvecklades i Jasper.