riksgalden.jpg

Riksgälden

Utvecklat banksystemet Sibsys
J2EE och JavaSD
Swing
Jboss och Jesper

 

Decerno har åt Riksgälden utvecklat ett banksystem, Sibsys, som sköter alla myndigheters betalningar, krediter och anslag.

Sibsys stöder handläggning av lån och placeringar samt tunga batchkörningar, som t ex fakturering och generering av rapporter i realtid. Applikationen sköter även informationsutbyte med externa system, bl a post- och bankgirot.

Komplex logik som filutbyte med externa system schemaläggs enkelt via handläggarklienten. Utbytet sker sedan automatiskt i bakgrunden utan att handläggarnas ordinarie arbete påverkas.

En speciell webbklient avlastar handläggarna i och med att kunderna själva, i realtid, kan granska sina innehav och göra låneansökningar. Inkomna ansökningar kan därefter granskas och behandlas via handläggarklienten. Nödvändig säkerhet uppnås genom PKI.

Roll

Decerno har helhetsansvar för projektet; projektledare, verksamhetsanalytiker, IT-arkitekter samt systemerare och programmerare.

Teknik

Sibsys utvecklades i J2EE med Decernos ramverk JavaSD. Klienten byggdes i Swing för handläggarna samtidigt som en webb-klient utvecklades för bankens kunder. Applikationsserver är Jboss och rapporterna utvecklades i Jasper.

 

KUNDANSVARIG
Mats Dahl
+46 705 780 740  
mats.dahl@decerno.se