pastill_1280.jpg

Pastill

Verksamhetsstyrning för barn- och ungdomspsykiatrin 

Systemutveckling
Förvaltning

.NET
CVR och GVR

 

Systemet Pastill är det viktigaste systemet för verksamhetsstyrning hos barn- och ungdomspsykiatrin i Stockholms län. Pastill knyter ihop patientdata med resursplanering och vårdproduktion.

Pastill är även ett forskningsregister över barn- och ungdomspsykiatri med en unikt hög täckningsgrad. Flera internationellt publicerade avhandlingar och artiklar bygger på Pastillregistret.

Decerno har varit ansvariga för att utveckla systemet sedan 2001 och driver vidareutvecklingen mot fler integrationer för att minska arbetsbelastningen med manuell inmatning i registret. Stort fokus läggs på användarvänlighet och att systemet hjälper varje enskild användare och visar för den relevant information vid varje interaktion med systemet.

Helhetsansvar sedan 2001

Decerno sedan 2001 haft helhetsansvar för utveckling och förvaltning av affärssystemet med projektledare, IT-arkitekter och systemutvecklare.

Teknik

Tekniken i Pastill bygger på en flerskiktad .Net-lösning med distribuerade Windowsklienter. All datatrafik är krypterad med certifikat och är integrerat med Stockholms Läns Landstings Journalsystem Take Care, Centrala Väntetidsregistret (CVR) och Generellt Vårdregister (GVR). 

 

KUNDANSVARIG
Fabian Lyman
+46 706 47 46 90
fabian.lyman@decerno.se