hero-konsumenternas 1600x900.jpg

Konsumenternas

Första hjälpen för konsumenter

EpiServer
Design
UX
SEO

konsumenternas_laptop.png
Vi har jobbat med Decerno i många år så de har en god kännedom om vår verksamhet, vilket har gjort att vi tillsammans har kunnat förpacka omfattande och komplicerad information på ett enkelt sätt för konsumenten
— ANGELA OLSSON, WEBBANSVARIG FÖR KONSUMENTERNAS.SE
konsumenternas-mobil.png

Konsumenternas Bank- och finansbyrå och Konsumenternas Försäkringsbyrå har den utmanande uppgiften att hjälpa konsumenter med vägledning om bank-, finans- och försäkringstjänster. Utmaningen består av att göra något som upplevs som svårt och tråkigt till lättförståeligt och intressant. Konsumenternas webbplats är skapad av Decerno.

Webbplatsen Konsumenternas innehåller stora mängder information och vi har tillsammans med en arbetsgrupp från konsumentbyråerna lagt ner mycket tid på att skapa en struktur som gör innehållet lätt att överblicka samt att hitta i. Resultatet blev att webbplatsen byggdes upp av ett antal “mini-webbar” som var för sig behandlar olika produkter och tjänster. 

Genom “mini-webbarna” blir det enklare att överblicka innehållet som berör den fråga som önskas få svar på och att hitta alla verktyg som finns, för att exempelvis jämföra olika bank-, finans- och försäkringsprodukter samt göra lånekalkyler och pensionsberäkningar.

Webbplatsen är självklart responsiv, den fungerar lika bra i mobilen som på datorn. Den grafiska designen har utvecklats till något som vi skämtsamt kallar för ”ultramodern retro”. Ultramodern, bland annat för att ”frostat glas” fungerar som textplattor på bilder. Benämningen ”retro” kommer från de illustrerade ikoner som bidrar till att hålla ordning på innehållet.

Teckningarna är framtagna av illustratören och formgivaren Ingela P Arrhenius. Den nya designen på webben har även inneburit att Konsumenternas grafiska profil uppdaterats. 

Konsumenternas.se är byggd i Episerver 7.5. Episervers blockfunktion utnyttjas framför allt till startsidan, vilket innebär att innehållet är enkelt för redaktörerna att både skapa och anpassa. 

 

Digitalt råd, SEO, analys och UX

I det nuvarande samarbetet har Decerno huvudsakligen en rådgivande roll där Konsumenternas själva väljer ett huvudfokus på halvårsbasis utifrån aktuella verksamhetsmål.

Fokusområdet arbetas sedan igenom utifrån nulägesanalys, spårning, SEO, analys, visualisering och rapportering.  Arbetet sker enligt vår metod ”digitalt råd” som innebär regelbundna möten där datadrivna beslut fattas utifrån analys och insikter. Det digitala rådet består av två representanter från Konsumenternas och ifrån oss en konsult inom SEO, analys och konverteringsoptimering.

Mellan mötena implementeras åtgärderna och vid nästkommande möte utvärderas resultatet.

Under 2017 gick Konsumenternas ett reaktivt SEO-arbete till en proaktiv arbetsmetod som vi tillsammans med dem arbetat fram. Den proaktiva arbetsmetoden utgår från det aktuella fokusområdet och vi hjälper dem med nuläges-analyser, både ur tekniskt och ur ett innehållsperspektiv. Vi har även utbildat Konsumenternas inom SEO som fungerar som ett stöd i det dagliga arbete samt i det strategiska arbetet och prioritering av ärenden med fokus på långsiktighet.

Tillsammans med Konsumenternas har vi tagit fram en mätplan där exempelvis Pensionsguidens besökarbeteende mäts. Statistiken används sedan för att kunna utvärdera och förbättra tjänsten.

Just nu sker arbete för att visualisera de nyckeltal som Konsumenternas valt att prioritera.

 

OM KONSUMENTERNAS

Webbplatsen konsumenternas.se drivs av Konsumenternas Bank- och finansbyrå samt Konsumenternas Försäkringsbyrå. Verksamheterna drivs som stiftelser.

Bakom Konsumenternas Bank- och finansbyrå står Konsumentverket, Finansinspektionen, Svenska Bankföreningen, Fondbolagens Förening och Svenska Fondhandlareföreningen. Bakom Konsumenternas Försäkringsbyrå står Konsumentverket, Finansinspektionen och Svensk Försäkring.

 

KUNDANSVARIG
Fredrik Lundin
+46 733 137 003
fredrik.lundin@decerno.se