Fyra spår för Sverige

Tänk om Sverige slutade vid Arlanda…

Wordpress
Kampanjwebb

 
fsfs mobil.png

Som ett led i den nystartade kampanjen Fyra spår för Sverige fick vi uppdraget att skapa en webbplats åt Region Uppsala för att informera om initiativet.

Region Uppsala har i samverkan med bland andra Stockholms Handelskammare, Knivsta kommun och Swedavia under en längre tid arbetat för att järnvägen mellan Stockholm, Arlanda och Uppsala ska byggas ut med ett 3:e och 4:e spår för att motsvara behoven på sträckan och möjliggöra tillväxt i hela regionen.

Initiativet och kampanjen debatteras redan flitigt bland politiker i berörda kommuner och tillsammans ska de bland annat hålla seminarium i Almedalen 2017 för att påverka beslutsfattare och informera om kampanjen. 

“Fyra spår för Sverige” är ett viktigt regionalt initiativ och Decerno, som har kontor i både Uppsala och Stockholm, har förstahandserfarenhet av behovet att tågtrafiken mellan städerna fungerar optimalt. Därför var vi extra glada att ta oss an detta uppdrag!

Tidsramen att genomföra projektet var kort då Almedalen närmade sig och intresset är stort. I nära samarbete med Region Uppsala utvecklade vi en webbplats i Wordpress baserad på det informationsmaterial som region Uppsala tagit fram.

Wordpress är ett utmärkt verktyg för kampanjwebbar, det går snabbt att sätta upp och man slipper dyra licenskostnader. Materialet vi fick att arbeta med var i första hand framtaget för att presenteras inför publik i form av en powerpoint, gavs nu en digital förpackning och på webbplatsen presenteras kampanjen med en fördjupning och länkning till alla relevanta förstudier och rapporter. Webbplatsen sattes upp på fyraspårförsverige.se och utvecklingen skedde iterativt och nära uppdragsgivaren.

Den 14 juni, i god tid innan Almedalen, lanserades sajten och vi överlämnade till kund en så att de sätta igång med sitt arbete med innehållet. Slutresultatet blev en informativ och lättläst webbplats med en tydlig avsändare. På webbplatsen kan man både ta del av förstudier och rapporter samt läsa de senaste nyheterna. Beslutsfattare och den intresserade allmänheten har genom webbplatsen en säker källa att återvända till för att få informationen de behöver i denna för regionen och för Sverige, viktiga fråga!

 

KUNDANSVARIG
Fredrik Lundin
fredrik.lundin@decerno.se