ekn_hero.png

EKN

ny webb för att främja svensk export 

Episerver
UX
Grafisk design

Att Svenska företag ska kunna exportera varor på en global marknad är viktigt både för företagen själva och för Sveriges roll internationellt som liten nation. EKN underlättar detta arbete och vi ville underlätta deras. Som digital partner till EKN utvecklade vi på Decerno en ny sajt åt EKN och vi är mycket stolta över resultatet!

Ofta hör man begrepp som“digital transformation” men vad betyder det egentligen? I början av 2016 träffade vi EKN för första gången och målet med mötet var att starta igång en förstudie gällande deras sajt. Den befintliga sajten hade en del brister och det fanns önskemål om att göra ett ordentligt lyft, både grafiskt och innehållsmässigt. Målet med förstudien var att se över allting EKN gör och att se om det fanns något att förbättra genom digitala dimensioner. I februari påbörjade vi resan mot att införliva digitala funktioner med en workshop där vi definierade mål och syfte med den nya sajten. Tidigt i processen identifierade vi också ett antal mätbara mål för att enkelt kunna påbörja ett analys och optimeringsarbete direkt efter lansering. 

 

Användare i centrum

För både EKN och Decerno har fokus från start varit att ta fram en användardriven sajt. Vi började med att identifiera och prioritera målgrupper för att sedan utföra kundintervjuer i syfte att samla på oss så mycket information som möjligt om de olika behoven. Under hela projektet har vi haft ett utifrån-in tänk och fokuserat på att hitta lösningar för användarbehovet. Målet är att förbättra funktioner löpande.

Decernos förstudie är uppdelad i fyra delar. Först identifierar vi mål och syfte med sajten och sedan ser vi över innehållet. Vilka är besökarna, vad vill de se och hur visar vi upp innehållet på bästa sätt? Vi började med en målgrupps-workshop och där vi tog fram personas. Personas används oftast i behovsanalyser för att göra målgrupperna mer levande. En persona är en fiktiv karaktär som används för att beskriva målgrupperna utifrån deras beteende, attityder, kunskaper, datorvana med mera. Det är ett sätt att göra målgrupperna mer levande. Vi gjorde också en nulägenanalys på den befintliga sajten för att kunna se hur väl våra personas stämde överens med de faktiska användarna och deras informationsbehov- resultatet visade att det var fler användare som använde mobilen för att besöka sajtenoch fler engelsktalande besökare än vi trodde. 

Ett viktigt mål för EKN var att tydligt kunna förmedla information till berörda målgrupper på ett snabbt och enkelt sätt. Resultatet från kundintervjuerna visade att innehållet behövde grupperas bättre och vara mer samlat. Antal klick till kärntjänster bör också minskas för de som använder sajten som ett verktyg. Andra nyckelfunktioner som behövde lyftas fram var:

  • Landinformation
  • Premieinformation
  • Vad gör EKN? Tydlig information om EKN och deras tjänster
  • Summering av allmänna villkor
  • Fördjupad produktinformation för den som vill

De som besöker ekn.se är till stor del personer som inte kan EKN som bolag–dessa bör vara EKNs största prioritet i framtagandet av ny sajten. Sajten ska hjälpa besökaren att kunna identifiera sitt behov istället för sig själv (om man är ett stort eller SME bolag) samt att tydligt signalera EKNs uppdrag.

Det tredje steget i förstudien gick ut på att tillsammans med EKN gå igenom struktur och innehåll på sajten och skissade upp wireframes för att enklare kunna visualisera resultatet. Bra användarupplevelser leder till nytta för både användare och verksamheten och målet är att kunna göra det enklare för besökaren. Bra lösningar leder till nöjda kunder som hittar det de letar efter snabbt och enkelt, men också till god lönsamhet genom hög konvertering och ökad kundlojalitet. Det leder också till välinformerade besökare, effektivare ärendehantering och minskad belastning på support och kundcenter. 

Det sista steget var att utforma sajten grafiskt. Decerno använde sig av EKNs befintliga grafiska profil vid framtagandet av skisser och säkerställde att de levde upp till kraven för tillgänglighet (WCAG 2.0 AA). Resultatet blev en tydlig och lättnavigerad form där besökaren lätt kan hitta den information som eftersöks. En av fem besöker också sajten genom en mobil enhet så självklart såg vi till att sajten fungerar lika bra i mobilen som på datorn. 

Den 16:e maj 2017 lanserades nya ekn.se och vi är mycket nöjda och stolta över resultatet och för samarbetet med EKN, ett samarbete som nu fortsätter med optimering och analys av sajten!

 

KUNDANSVARIG
Fredrik Hörnsten
fredrik.hornsten@decerno.se
+46 733 137 077