Bluestep Sverige 1280.jpg

BlueStep 

En webbplats blev två nya responsiva webbplatser.

Episerver
UX
Grafisk design

 

"Decernos förståelse för vår bransch unika logik och våra kunders behov tillsammans med en konstruktiv och utmanande dialog gjorde att vi valde dem."

Charles Lumley, Web Manager at BlueStep Finans

Vi fick i uppdrag att designa och utveckla två nya responsiva webbplatser med syftet att skapa tydligare kommunikation åt besökarna. Utmaningen som BlueStep hade att det var svårt för användarna att hitta den information de sökte. BlueSteps spar- och lånerbjudanden behövde även lyftas fram och presenteras på ett utbildande och lättförståeligt sätt. En ny stabil teknisk lösning var extremt viktig då BluSteps affär drivs digitalt. 


PROCESS
Projektet delades upp i en förstudie samt en utvecklingsdel. 
Intervjuer med nyckelpersoner för att både identifera användarnas och organisationens behov. Utifrån dessa intervjuer skapades skisser och prototyper för att testa olika interaktionskoncept och utifrån resultat från det arbetades sedan ett grafiskt uttryck fram. Även tonalitet definierades. Förstudien och utvecklingen bedrevs helt i enlighet med våra standardiserade processer.

Genom att identifiera affärsmålen kunde vi tillsammans med BlueStep se de olika behov som fanns för konsumentsidan respektive företagssidan. Att särskilja dessa två webbplatser åt skapade en tydlighet och enkelhet gällande budskap och tonalitet samt givetvis även att kunna ringa in de olika målgrupperna bättre. Konsumentsidans fokus ärf kundernas behov, såsom lättillgänlig information för besökaren och en kundtjänst som enkel att nå.

Tillsammans med BlueStep valde vi ett CMS som var väl anpassat för redaktörsarbete och som var enkelt att användas. Vi anpassade standardgränssnittet med hänsyn till redaktörernas behov och skapade enkla lathundar för publicering.  

BlueSteps digitala ekosystem knöts samman i webbplatsen, exempelvis genom att hämta flöden från MyNewsDesk och Facebook till startsidan. Integrationsprotokollet REST användes för att integrera med BlueSteps ärendehanteringssystem. 


OMFATTNING

  • Förstudie

  • Modelleringsledare krav-och verksamhetsanalytiker
  • Logisk och grafisk design
  • Teknisk arkitektur
  • Systemutveckling
 

KUNDANSVARIG
Fredrik Lundin
+46 733 137 003
fredrik.lundin@decerno.se