Kickout för Plugo med Göteborgs Stad

Decerno har levererat planerings- och uppföljningssystemet Plugo för hemtjänsten och andra verksamhetsområden inom vård och omsorg. Igår den 12 april så anordnades en kickout för projektet som genomförts tillsammans med Göteborgs Stad. 

Foto: Erik Olsson.

På kickouten samlades projektmedlemmar från Göteborgs Stad tillsammans med Decerno och representanter från underleverantörerna Kompanion och Phoniro Systems. Eftermiddagen fylldes med intressanta reflektionsövningar där tankar och erfarenheter delades från projektet. Mycket trevligt! 

Foto: Erik Olsson.

David Sjölander och Anna Lena Westman. Foto: Erik Olsson

Projektet har överlag varit väldigt framgångsrikt och Göteborgs Stads projektledare Anna Lena Westman och Decernos projektledare David Sjölander fick under kickouten möjligheten att tacka alla projektdeltagare för fantastiskt engagemang och väl utfört arbete. 

Foto: Erik Olsson.