Ines är Östhammars kommuns nya intranät

Intranätet lanserades i slutet av januari 2018 och projektet pågår i tre år framåt. Decerno har arbetat med utvecklingen av Ines från september 2017. 

ines-dt.png

Målet med det nya intranätet är att vara den självklara platsen för intern kommunikation och för att bygga arbetsgivarvarumärke internt. Intranätet ska även effektivisera och förenkla arbetet för ALLA som jobbar på kommunen. 

Varför namnet Ines? 

Under slutet av 2017 hölls en tävling där alla anställda på kommunen kunde lämna in namnförslag. Totalt inkom 120 förslag till juryn, som bestod av utvalda personer från alla delar av kommunorganisationen. Tillslut valdes namnet Ines med motiveringen: 

"Ett tidlöst namn som på ett personligt sätt representerar kommunen och kommunens anställda. Ines är lätt att komma ihåg, lätt att skriva, säga och använda i en mening eller en webbadress. Namnet är också tänkt att skapa associationer till andra digitala assistenter med kvinnonamn (Siri, Alexa, Cortana osv.) och till den höga grad av personalisering som vårt nya intranät ger.”

 

Ett öppet intranät, vilket innebär:

 • Inget innehåll på Ines indexeras av sökmotorer 
 • Nästan allt innehåll är öppet ”by default” 
 • Alla som loggar in läggs till i gruppen Employees 
 • Sidor kan anges vara synliga för alla eller bara för Employees 
 • Sidor som är dolda är tydligt märkta 
 • Guide + utbildning för redaktörer som ska klassa innehåll 
 • Fjärde kommunen i Sverige...

 

Personaliserat innehåll, vilket innebär: 

 • Baserat på arbetsplats (just nu) 
 • Styr nyheter, kalenderhändelser och genvägar till sidor och verktyg 
 • Viktigt att få så många som möjligt att ange sin arbetsplats och helst fort
 • I framtiden skulle det kunna anpassas efter roll (chef, skyddsombud osv) samt geografisk plats.

 

Effekt efter lansering

Andel som angett arbetsplats: Av totalt 577 registrerade användare har 457 angett arbetsplats (68%) 

 • Snabba data från GA / per dag: 
 • 1000 användare 
 • 2000 sessioner
 • 500 sidvisningar
Fr. v: Anders Hedberg Magnusson, Emil Werner, Robert Ericsson, Kristian Lindgren, 

Fr. v: Anders Hedberg Magnusson, Emil Werner, Robert Ericsson, Kristian Lindgren, 

Utvecklingsteamet

Anders Hedberg Magnusson, först på Östhammars kommun sen uthyrd till kommunen som projektledare. Robert Ericsson, Kristian Lindgren, Emil Werner, Johan Svanborg, Fredrik Silberleitner, Ola Persson och Fredrik Bynander, samtliga från Decerno. 

På Östhammars kommun är Lina Ahlén Svalbro projektledare. 

 

 

Madeleine Fange
Affärsområdeschef: Webb
madeleine.fange@decerno.se
+46 733 130 682

 

 

Fredrik Silberleitner