Nya hogia.se är lanserad

Decerno fick hösten 2017 uppdraget att stödja Hogia i deras transformation mot en mer digital kommunikation. Behovet var en modern webbplats som förmedlade vilka Hogia är och som stödjer dialogen med både nya och befintliga kunder. Vi är väldigt glada och stolta att idag presentera nya hogia.se samt den nya kundwebben ”Kundtorget”.

Hogia mockup.png

Uppdraget bestod i att förnya Hogias digitala närvaro genom en ny externwebb samt att bygga ”Kundtorget”, ett inloggat läge där Hogias kunder smidigt får information om och support av sina Hogia-produkter.

En förstudie genomfördes i slutet av 2017 där strategi, koncept och design konkretiserades för den nya webbplatsen. Hogias nya webb bygger på ett koncept där användaren med några snabba klick filtrerar sig fram till ett relevant urval av produkter, tjänster, nyheter och information.

Vi har även arbetat med den digitala analysen i form av uppsättning av analys-ramverk genom Google Analytics och Tag Manager med tillhörande Data Studio-rapporter. Dessa rapporter ligger till grund för kommande optimeringsarbete och innehåller bland annat visualiserade KPI:er och stöd för redaktörerna i deras dagliga arbete.

Under våren 2018 har ett implementationsprojekt slutförts där Decerno byggt både hogia.se och deras nya kundwebb ”Kundtorget”.

Vi ser fram mot att fortsatt stödja Hogia i deras arbete mot mer digital kommunikation!

Decernos team: Johannes Björkdahl, Alina Butko, Pontus Gager, Anders Jansson, Bonny Nilsson, Jesper Obrelius, Patric Sundling, Peter Westerling.

Kundansvarig: Elis Sjömar
elis.sjomar@decerno.se
031-35 08 509