Decerno utvald leverantör efter Skanskas Dream Big

Dream Big eye_2019.JPG

Decerno är utvald som leverantör för utveckling av den nya plattformen för Skanskas framtida ledningssystem. Det övergripande målet för projektet är att ta fram en helt ny och skräddarsydd plattform som gör digitala arbetsmetoder och verktyg till en naturlig del av vardagen för Skanskas anställda.

Decerno kommer att leverera alla utvecklingstjänster i projektet. Initialt med utgångspunkt från ett åtagande där man etablerar ett korsfunktionellt utvecklingsteam. Utvecklingen kommer att bedrivas enligt agila principer där man arbetar tillsammans med Skanskas projektteam som löpande prioriterar och styr utvecklingen.

Decerno blev som ett av 30-talet bolag  inbjudna att delta i en designsprint under sommaren 2018. Till designsprinten bjöd Skanska in riktigt stora bolag som Apple, Google och Microsoft för att generera idéer. Men också flera mindre innovationsföretag fanns på gästlistan. Utifrån de koncept som togs fram valdes ett antal bolag ut som under hösten fick fortsatt möjlighet att utveckla sina idéer. Som ett av de utvalda bolagen, arbetade Decerno vidare med de koncept man tagit fram under designsprinten och utvecklade sitt koncept till en fullvärdig prototyp som på ett trovärdigt och nyskapande sätt visade hur många aspekter av Skanskas plattform för ett framtida ledningssystem skulle kunna realiseras.

Fabian Lyman, Vice VD på Decerno:

”Det känns oerhört roligt att efter 6 månaders koncept- och prototyparbete vara en av de två leverantörer som fått förtroendet av Skanska. Dream Big är verkligen ett högprofilprojekt där vi kommer att få använda hela vår stora bredd med djuplodande kunskaper inom komplexa systemintegrationer och systemarkitektur såväl som webbutveckling, UX och Grafisk Design.”

Målet med Dream Big är tydligt: Skanskas produktion ska bli effektivare. Sofia Skoglösa är utvecklingschef på Skanska och förklarar värdet av att ta in en extern utvecklingspart som Decerno i arbetet

”Vi är ödmjuka och inser att vi inte sitter på den här kunskapen. Och vi kanske inte ska sitta på den heller när det finns andra bolag som gör det. Skanska Dream Big handlar om att öppna upp och ta hjälp och få nya kunskaper och idéer. Vi blir bättre tillsammans!”

Fredrik Lundin, chef på Decernos designstudio, fyller på

”Våra medarbetare på designstudion har verkligen visat framfötterna. Att bli utvalda i denna tuffa konkurrens är verkligen ett starkt betyg för våra medarbetare som varit med i processen och utformat alla innovativa och kreativa koncept fram till detta steg”.

Denna fas i projektet då Decerno går in som utpekad leverantör i Dream Big-projektet startar officiellt den 5 februari.

För mer information,

Kontakta
Fabian Lyman, Vice VD
08 630 75 82, fabian.lyman@decerno.se

Fredrik Lundin, Chef Designstudion
08 506 61 35, fredrik.lundin@decerno.se

Erik Olsson