Hjärtsäkra din ort!

Riksförbundet HjärtLung driver tillsammans med Svenska rådet för hjärt-lungräddning kampanjen Hjärtsäkra din ort. Syftet är att kartlägga hjärtstartare över hela landet och få fler registrerade i Svenska Hjärtstartarregistret.

Hjärtstartarregistret är utvecklat av Decerno och en helt mobilanpassad version lanserades i mitten på januari.

Kampanjen ”Hjärtsäkra din ort” handlar om att:

  • hitta hjärtstartare
  • uppmana innehavarna att registrera dem i Hjärtstartarregistret
  • följa upp skyltning, underhåll och utbildning
  • Varje år rapporteras cirka 5 500 hjärtstopp utanför sjukhus i Sverige. Av de som drabbas överlever cirka 600 personer. Forskning visar att upp till 70 procent fler liv skulle kunna räddas om hjärt-lungräddning startas direkt och en hjärtstartare används inom tre minuter.

I Sverige finns över 35 000 hjärtstartare utanför sjukhus men i dag är endast cirka 16 000 av dem registrerade i Sveriges Hjärtstartarregister.

Med hjälp av Hjärtstartarregistret kan SOS Alarm vid behov snabbt hänvisa till närmaste hjärtstartare och skapa möjligheter för en snabbare insats.

Ladda ner broschyren Hjärtsäkra din ort!
https://www.hjart-lung.se/globalassets/riksforbundet-bilder/vara-projekt/hjartsakra-din-ort/a4_hlr_180201_2-print.pdf