Jonathan talar på Swetugg

JonathanJ16_7.jpg

Decernos medarbetare Jonathan talar på Swetugg på torsdag. Ämnet är SQL Server Query Store. Ett verktyg som gör det möjligt att optimera databasens prestanda. Bl a genom att presentera och tillåta ändringar av query plan. Läs mer!

Jonathan jobbar som systemarkitekt och är specialist på SQL Server. Han har 12 års erfarenhet av systemutveckling.

Swetugg är en konferens inriktad på .NET.