Hjärtsäkra din ort!

2018-03-02
Riksförbundet HjärtLung driver tillsammans med Svenska rådet för hjärt-lungräddning kampanjen Hjärtsäkra din ort. Syftet är att kartlägga hjärtstartare över hela landet och få fler registrerade i Svenska Hjärtstartarregistret.

Read More
Ines är Östhammars kommuns nya intranät

2018-03-02
Målet med det nya intranätet är att vara den självklara platsen för intern kommunikation och för att bygga arbetsgivarvarumärke internt. Intranätet ska även effektivisera och förenkla arbetet för ALLA som jobbar på kommunen. 

Read More
Decerno
Välkommen Ulrika!

Ulrika har många års erfarenhet från HR-området, framförallt inom IT-branschen. Hon har inriktat sig mot rekrytering, Employer Branding och Learning & Development, men har jobbat brett med det mesta inom HR.

Read More
NyhetDecernohr