Mer om oss

 

Vision

Decerno är bäst i Sverige på att leverera pålitliga systemlösningar för kunder med höga krav.

Affärsidé

Vi ska utveckla skräddarsydda verksamhetssystem som effektiviserar våra kunders verksamhet.

Vi tar helhetsansvar och levererar hela system.

Decerno skapar moderna, pålitliga och långsiktiga systemlösningar.

Decerno ska vara en naturlig partner för kunder med höga krav på sina systemlösningar.

Värderingar

Decerno står och faller med engagerade medarbetare som anstränger sig för att leva upp till våra gemensamma värderingar och arbeta med Decernos kundlöfte ”pålitliga systemlösningar” som mål. Våra värderingar hjälper oss i vårt dagliga arbete.

PÅLITLIGHET
- Vi är uppriktiga och sanningsenliga. 
- Vi står för vad vi lovar och levererar systemet på utsatt tid och inom givna kostnadsramar.

YRKESHEDER
- Vi sätter en ära i att alltid möta högt ställda krav. 
- Med kompetens och erfarenhet vågar vi ta ansvar för helheten i projekten.

ENGAGEMANG
- Vi drivs av en stark vilja att förstå kundens verksamhet och problem. 
- Varje uppdrag är en ny utmaning och vi lägger ner hela vår själ i arbetet.

KUNDFOKUS
- Vi samarbetar nära och prestigelöst med kunden. 
- Arbetssättet garanterar systemlösningar med större nytta och nöjda användare.

Etisk policy

Decerno tar ett socialt, etiskt och miljömässigt ansvar. Vi avstår från arbete inom vapenindustrin. Vi tar också avstånd från uppdrag som har koppling till spel om pengar, tobak eller alkohol.

Decerno följer också IT-företagens affärsetiska grundprinciper.

Behandling av personuppgifter

Decernos policy om hur vi behandlar personuppgifter. Om du har frågor, vill begära utdrag eller bli glömd, kontakta: integritet@decerno.se

Historik

Decerno grundades 1984, för över 30 år sedan.

Nybildade Decerno satsade på relationsdatabaser som var superhett 1984. Ett avgörande beslut var att satsa på svenska Mimer istället för Oracle.

Med Mimer som grund byggde Decerno en applikationsgenerator. Med hjälp av metadata kunde hela applikationen genereras; databasdesign, applikationslogik och användargränssnitt.

Generatorn gjorde att Decerno kunde bygga mycket stora system och ändå behålla samma struktur över hela systemet. Den färdiga applikationen blev mycket stabil och underhållsvänlig.

Under många år byggde Decerno stora verksamhetskritiska system åt namnkunniga kunder, t ex DeLaval och Telia.

Antalet medarbetare växte sakta men säkert. Sammanhållningen främjades av konferensresor till fjärran länder och fjällresor med hela familjerna.

När Decerno firade 10 år var antalet anställda 20 och hade eget hus i Näsbypark/Täby i Stockholm. Tio år senare var vi 30 personer och vi firade med segling i skärgården. Nu hade vi blivit specialister på Java och .NET och GIS.

Affärsidén är orubbad vid fyllda 30 men andra förändringar skedde. Decerno blev en del av Addnode Group.

2017 gick Decerno samman med systerbolagen Kartena och Mogul Göteborg. 

2018 blev Mogul en del av Decerno och tillsammans får vi nu en ännu bredare kompetens!

Idag är vi nästan 120 anställda med kontor i Stockholm, Kista, Uppsala, Göteborg och Sevilla.