Internet of Things (IoT)

 

Internet of Things, sakernas internet, är uppkopplade enheter. Idag kan nästan vad som helst vara uppkopplat: bevattningssystem, patientsängar, kylskåp, fordon, pumpar… Enligt Ericssons prognos kommer vi 2022 att ha 29 miljarder uppkopplade enheter i världen, där 18 miljarder av dessa kommer vara något slags IoT.

Vilka är dina IoT-möjligheter?

IoT öppnar en helt ny värld av möjligheter. Det kan handla om förbättrad effektivitet när resurser optimeras bättre eller underhåll kan göras behovsstyrt, eller ökad omsättning med nya typer av tjänster, eller att minska risker. Vi ser stora möjligheter att förena IoT med befintliga system och då framförallt verksamhets- och planeringssystem.

Men det kanske inte alltid är så lätt att se sina egna IoT-möjligheter och vilken affärsnytta och kundvärde de skulle skapa. Och ibland kan IoT vara katalysatorn för att skapa affärsnytta på annat håll.

Decerno som din IoT-partner

Decerno hjälper sina kunder från idégenerering till förverkligande. Vi anpassar lösningen efter behov och kund. Ibland krävs en mer komplex IoT-plattform, ibland är bästa lösningen att skapa specifika enskilda tjänster. Vi tar gärna helhetsansvaret i komplexa leveranser där flera parter samarbetar. Och när data börjas genereras hjälper vi gärna till med analys och implementering av eventuella hjälpmedel för kontinuerlig analys och styrning, så som machine learning eller neurala nätverk (AI).

Vill du veta mer?

Viktor Hellman
Affärsutvecklingschef: nya tekniker
viktor.hellman@decerno.se
0765-06 35 09