InCheck logo.png

InCheck

- system för effektiv ärendehantering!

InCheck är ett ärendehanteringssystem för ledningsansvisning. Systemet effektiviserar hanteringen av förfrågningar om ledningsanvisning för ledningsägare inom både privat och kommunal sektor. InCheck är designat för att användas tillsammans med ledningskollen.se och kan anpassas till den egna organisationen.

InCheck jobbar med att läsa in information från flera källor. Det resulterar i att man kan per automatik skapa underlag med kartor och GIS-filer. Underlagen innehåller ärendeinformation, geometrier för ledningar och arbetsområden. Ärenden från Ledningskollen kan även besvaras direkt till mottagaren och kvitteras automatiskt.

InCheck besparar tid för din personal!

 

Arne Westin
Försäljning
08-630 75 2
arne.westin@decerno.se