Geografisk IT

 

Decerno bygger skräddarsydda geografiska verksamhetssystem, i första hand för webben. Istället för att använda tunga desktop-klienter så föredrar vi att erbjuda GIS till alla. Genom att använda open source-komponenter utan licenskostnader kan affärsnyttan av geografisk information spridas - både internt och externt på nätet.

Kartor

Det finns diverse kartor för olika användningsområden och prisklasser. Decerno kan erbjuda kartor och tjänster från Lantmäteriet i Sverige och skulle det behövas internationella kartor så jobbar vi med tjänster såsom Open Street Map, Google Maps och Mapbox.

Vi kan anpassa kartor för speciella ändamål. Exempelvis mörka eller ljusa kartor samt utökad information som inte standardkartorna innehåller.

GPS-positionering

Decerno har lång erfarenhet att arbeta med olika typer av positioneringslösningar, allt från appar till fast monterad utrustning.

Kunderna använder smarta funktioner baserade på realtidspositionering för marknadsföring, arbetsfördelning i realtid eller för uppföljning av verksamheten.

Insamlade GPS-rutter används även som stöd i mobila applikationer till nya förare som ska köra fasta rutter.
 

Beslutstöd

Att visualisera verksamheten på en karta är ett bra beslutsstöd. Speciellt genom att förädla den geografiska informationen eller kombinera med olika typer av geodata.

Genom att visualisera försäljningen blir det enkelt att se mönster. Komplettera med demografi för att se vilka kundämnen som finns i ett område. Eller tillfoga marktyper, för att se var det är lämpligt att bygga nya bostadsområden eller industrier.

Kartan kan användas för att beräkna transportkostnader och jämföra mot konkurrenterna för att utforma en vinnande offert.

Ruttoptimering

Decerno har ett partnerskap med PTV Group vad gäller ruttoptimering. Vi kan utnyttja fördelarna med ruttoptimering för olika verksamhetsområden. Det kan vara allt från hemtjänst till resande säljare.

Ruttoptimeringen ger möjlighet att hantera flera kunder med befintlig personal. Den kan också ge jämn beläggning på personalen. Andra exempel är att beräkna kostnaden för en personlig servicetekniker, dimensionera personalstyrkan, räkna på offerter, visualisera verksamheten eller ta fram operativa planer.

 

Open Source

Vi har stor erfarenhet av flera Open Source-projekt, främst inom GIS. Exempelvis Leaflet, Geoserver, OpenLayers och PostGIS.

Vi har en egen utvecklingsplattfom, kallad Gismo, som består av öppna komponenter. Den gör det möjligt att skräddarsy karttjänster med hjälp av GeoServer. Applikationer som finns idag är Gismo Webbkarta och Gismo GeoPanelen.

Gismo Webbkarta gör det möjligt att med hög prestanda visa geografiska objekt eller använda externa karttjänster. Det finns även stöd för att rita, mäta och redigera punkt-, linje- och ytlager.

Gismo GeoPanelen är en enkätmotor med kartan som bas. Användaren får möjlighet att rita direkt i kartan var man är otrygg eller var man helst badar på sommaren.

 

Vill du veta mer?

Rikard Linneroth
Affärsområdeschef
rikard.linneroth@decerno.se
031-77 44 390