Vi välkomnar Navid till vårt Göteborgskontor

Navid tog sin master från Göteborgs universitet och började jobba som systemutvecklare. Han har arbetat med olika tekniker och verktyg från gamla till nya men är mest en .Net-person.

Navid har även arbetat både med webb- och Windows-projekt i olika domäner från lagerstyrning, processförbättring till ekonomi och lönesystem.

Vi hälsar Navid varmt välkommen!

 

Pin It

Decerno vinner ramavtal med Malmö Stad

Decerno vinner tilldelning i Malmö Stads upphandling ramavtal Konsulter: Mjukvaruutveckling inom GIS och geodata. Kontrakt kan tidigast tecknas den 26 juni.

Uppdraget avser mjukvaruutveckling inom ramen för den löpande förvaltningen och vidareutvecklingen av stadens plattform mMap samt angränsande system och infrastruktur. Plattformens webbkarteverktyg bygger på Cartesia Spatial Map (CSM).

I nuläget är det fem förvaltingar som ingår i plattformen. Dessa fem är Stadsbyggnadskontoret, Gatukontoret, Fastighetskontoret, Miljöförvaltningen och Serviceförvaltningen genom delverksamheten Stadsfastigheter. 

Webbkartan, som är plattformens verktyg och centrala del i infrastrukturen, är för internt bruk men målet är att den inom ett par år även ska serva allmänheten på Internet.

Pin It

Niklas

Välkommen Niklas!

2017-06-22

Niklas Åholm är nyanställd på Decerno. Han är examinerad från Civilingenjörsprogrammet i informationsteknologi vid Uppsala Universitet.

Niklas har gjort sitt examensarbete på Decerno. Det handlade om att utnyttja maskininlärning för att analysera felloggar.

Han kommer nu att jobba med .NET som konsult för Decernos kunder.

Välkommen Niklas!

Pin It

Swespine

Koll på ryggen

2017-06-20

Decerno ansvarar för vidareutveckling och förvaltning av det nationella kvalitetsregistret Swespine. I systemet registreras merparten av alla ryggkirurgiska ingrepp som utförs inom landet. Dessutom alla efterföljande uppföljningar upp till tio år efter operationen.

Ambitionen att öka täckningsgraden pågår ständigt och nyligen lanserades möjligheten för patienter att själva registrera uppföljningsformulär online. Exempelvis svara på frågor som "Hur lång promenad klarar Du i normal takt?". Eller "Har Du återgått i arbete?".

Tjänsten har utvärderats i en pilot under våren med mycket gott resultat.

Pin It

SI

Årets Summer Internship!

2017-06-15

Vi hälsar årets Summer Internship varmt välkomna till Decerno och vårt Stockholmskontor! Under sex veckor kommer Sasha Hellstenius och Robert Bereza arbeta med automatiserad testning av dokumentgenerering med hjälp av bildigenkänning.

Sasha är färdig med sitt tredje läsår på KTH och studerar till civilingenjör i Datateknik med inriktning Maskininlärning. Sasha har arbetat som programmeringsassistent och tycker om problemlösning. Robert är också klar med sitt tredje läsår på KTH där han studerar Elektroteknik. Robert har redan lång erfarenhet av programmering och har arbetat som programmeringsassistent.

Pin It

FR2000

Förnyad FR2000-certifiering!

2017-05-29

Under två dagar förra veckan genomfördes den årliga externa revisionen av Decernos FR2000-certifiering. Decerno har varit certifierade sedan 2011 och passerade denna revision utan anmärkning.

- Vi är mycket glada över att förnya vår FR2000-certifiering. Det visar att vårt kontinuerliga arbete med arbetsmiljö och kvalité är uppskattat och håller hög nivå. Det är en trygghet både för våra kunder och personal, säger Mats Dahl, VD på Decerno.

FR2000 Verksamhetsledning är en standard som kan användas av alla typer av organisationer för att skapa ett integrerat ledningssystem med krav på kvalitet, miljö, arbetsmiljö, brandskydd och kompetens. Systemet utgår från ISO 9001, ISO 14001 och SS 62 40 70 samt Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete, AFS 2001:1 och Räddningsverkets allmänna råd om systematiskt brandskyddsarbete, SRVFS 2004:3.

Pin It

Edgard George

Välkommen Edgard

2017-05-15

Decerno har anställt Edgard George, en fullstack utvecklare med drygt 10 års erfarenhet av webbapplikationer och har magisterexamen i Data- och Systemvetenskap från Uppsala Universitet. 

Edgard kommer från Giraff Data Konsult där han jobbade som konsult på olika uppdrag, bl.a. SEB, TDC och Dagens Industri.

Varmt välkommen Edgard!

Pin It

Seminarium GDPRSeminarium om GDPR

2017-04-27

Decerno håller ett frukostseminarium kring GDPR den 31 maj.

Förra året antog EU en ny dataskyddsförordning, General Data Protection Regulation (GDPR). Den kommer att gälla som lag i Sverige från och med 25 maj 2018 och ersätter personuppgiftslagen.

Den nya Dataskyddsförordningen ställer långtgående krav på hanteringen av personuppgifter. Kraven skärps bl a på samtycke och registerutdrag. Balansen mellan att utnyttja persondata för exempelvis anpassade erbjudanden och samtidigt följa lagen blir grannlaga.

Felaktigt skött väntar dryga böter.

Seminariet vänder sig till IT-chefer och systemägare. Det ger en handlingsplan för att anpassa verksamhet och applikationer. Det är hög tid att agera nu!

Föreläsare är advokat Hans Nicander med särskild inriktning på IT.

Pin It

 

Decerno AB | 08 630 75 00 | info@decerno.se | Support