Riksgälden

Decerno har åt Riksgälden utvecklat ett banksystem, Sibsys, som sköter alla myndigheters betalningar, krediter och anslag.

Sibsys stöder handläggning av lån och placeringar samt tunga batchkörningar, som t ex fakturering och generering av rapporter i realtid. Applikationen sköter även informationsutbyte med externa system, bl a post- och bankgirot.

Komplex logik som filutbyte med externa system schemaläggs enkelt via handläggarklienten. Utbytet sker sedan automatiskt i bakgrunden utan att handläggarnas ordinarie arbete påverkas.

En speciell webbklient avlastar handläggarna i och med att kunderna själva, i realtid, kan granska sina innehav och göra låneansökningar. Inkomna ansökningar kan därefter granskas och behandlas via handläggarklienten. Nödvändig säkerhet uppnås genom PKI.

 

Decerno AB | 08 630 75 00 | info@decerno.se | Support