Post- och telestyrelsen, PTS

Decerno har byggt webbtjänsten ledningskollen.se åt PTS.

Tjänsten används främst vid planering av markarbeten. Genom att markera schaktområdet i en karta kan systemet kontrollera om det finns berörda ledningsägare i området.

Syftet är att förhindra att ledningar skadas. Avgrävda ledningar orsakar idag skador för mångmiljonbelopp.

Alla som behöver information om var i marken ledningar finns kan använda Ledningskollen. De skapar ett ärende baserat på ett visst angivet schaktområde. Systemet identifierar vilka som kan ha ledningar i arbetsområdet och kontaktar dem.

I nästa steg analyserar ledningsägarna ärendet och beslutar om lämplig åtgärd för att skydda sina nät. De vanligaste åtgärderna är att skicka ett underlag, t ex en karta, eller att de genomför en utsättning på plats.

 

Decerno AB | 08 630 75 00 | info@decerno.se | Support