Business Intelligence

Business Intelligence kräver noggrann design av datamodell och datalager.

Decerno är latin och betyder ”Jag beslutar”. Inte konstigt att Business Intelligence är ett centralt kompetensområde för oss. Naturligtvis parat med tekniker som SQL och MDX.

Vi bygger datalager och beslutsstöd åt kunder som Fastighetsbyrån, en av Sveriges största fastighetsmäklare. Eller Åklagarmyndigheten som behöver business intelligence för att sammanställa nyckeltal för alla sina åklagarkammare runt om i landet.

Vi har mycket erfarna konsulter inom Business Intelligence som sätter en ära i att utforma datalager som både speglar verksamheten och har goda prestanda.

Decerno har en stor verktygslåda för våra projekt inom business intelligence. Bland verktygen finns Microsofts produkter som SSAS, SSIS och Reporting Services. Vi jobbar också med prediktiv analys, data mining, för bl a marknadssegmentering och resursplanering. Främst med programvaror från SAS Institute och verktyget IBM SPSS.

Decerno är partner med IBM, Oracle och Microsoft.