Beslutsstöd - Business Intelligence

Beslutsstöd - Business Intelligence kräver noggrann design av datamodell och datalager.

Decerno är latin och betyder ”Jag beslutar”. Inte konstigt att beslutsstöd är ett centralt kompetensområde för oss. Naturligtvis parat med tekniker som SQL och MDX.

Vi bygger datalager och beslutsstöd åt kunder som Fastighetsbyrån, en av Sveriges största fastighetsmäklare. Eller Åklagarmyndigheten som behöver business intelligence för att sammanställa nyckeltal för alla sina åklagarkammare runt om i landet.

Vi har mycket erfarna beslutsstödskonsulter som sätter en ära i att utforma databaser som både speglar verksamheten och har goda prestanda.

Decerno har en stor verktygslåda för våra projekt inom business intelligence. Bland verktygen finns IBMs Cognos TM1 och DSPanels Performance Canvas och Canvas planning. Dessutom behärskar vi Microsofts produkter som SSAS, SSIS och Reporting Services.

Vi är partner med IBM, Oracle, DSPanel och Microsoft.

Decerno - Kvalificerade Beslutsstöd - Business Intelligence - till kunder med höga krav.